01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Архив - Опасни стоки в Европа
29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0286/09
Категория: Светещи вериги
Вид на стоката: Сини лампички 20M 200LED за коледно парти
Марка: Няма
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Токов удар. Светещата верига не отговаря на стандарти по следните клаузи.
20.5 Обозначения.
20.6 Конструкция.
20.7 Крийпидж разстоянията и криренс.
20.10 Външно и вътрешно окабеляване.
20.11 Защита срещу токов удар.
Следователно, уредът не отговаря на изискванията на стандарта. Той представлява опасност за здравето и възможен риск за личната безопасност на хората и за околната среда, когато е включен към захранването.
№ 1700/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Гама играчки за извършване на определена дейност от Winnie the Pooh
Марка: Disney Baby
Открита в: Обединеното кралство
Опасност: Химически. Стоките представляват химическа опасност, тъй като някои артикули на стоките съдържат олово и хром в кафявите ивици на героя Тигър, като нивата му на миграция надвишават нивата от 90mg/Kg за олово и 60mg/Kg за хром, които са определени в Европейския стандарт EN 71. Стоките не отговарят на Директива за играчките и съответния Европейски стандарт EN 71.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0285/09
Категория: Продукти изитиращи храна
Вид на стоката: Олио за баня с билка, в пастила
Марка:
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Продуктът може да бъде сбъркан с храна, той е подобен на бонбони. Може да бъде привлекателен за деца, те могат да го погълнат и, поради размера му, той може да представлява риск от задушаване, и освен това като попадне във вътрешните органи, понеже покритието е разтворимо, съдържанието може да причини дразнение, алергични реакции. Според оценката на риска, нивото на риска е сериозно.
№ 1714/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Спайдърмен (имитация) – Играчка мобилен телефон
Марка: 99 PLASTY-M HOME PRODUCTS
Открита в: Полша
Опасност: Повреда на слуха. Играчката е опасна и не отговаря на важни изисквания, заложени в стандарт EN 71-1:2006 поради:
- превишване лимита за шум – доловено 98 dB, max 80dB (клауза 4.20a),
- липса на информация, засягаща типа опасност, който прави играчката неподходяща за деца под 3 години (клауза 7.2).
Още повече, няма упътване за употреба за играчки, захранвани с батерии (клауза 7.4 PN от стандарт EN 62115:2005).
№ 1713/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Кукла (Zabawka – Lalka)
Марка: RUSS, ZIPPETY™
Открита в: Полша
Опасност: Задавяне. Играчката не отговаря на важни изисквания, заложени в клауза 5.1 от стандарт EN 71-1:2006 поради наличието на малки частици (часто от ципа с понделката) се отдели по време на тестовете.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1708/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Мека напълнена играчка “RIVER - HORSE”
Марка: Smile
Открита в: Латвия
Опасност: Задавяне. Външни наранявания. Продуктът представлява риск от задавяне за деца под 36 месеца поради наличието на малки частици (очи), които могат да се отделят при сила по-малка от 90 N (един от образците при 55N, 75N друг образец при 61N, 67N) и се побират изцяло в цилиндъра за малки частици съгласно 8.4.2.1 Тест на опън.
№ 1706/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Копче за деактивиране контрола над скоростта
Марка: FORD
Открита в: Гърция
Опасност: Пожар. При някои превозни средства Windstar и Explorer произведени в САЩ, е възможно копчето за деактивиране контрола над скоростта да прегрее, запуши или да се подпали. Това може да се случи или когато превозното средство е паркирано, или когато работи, дори когато не се използва контрола на скоростта.
№ 1704/09
Категория: Оборудване за хоби/спорт
Вид на стоката: Велосипед за деца
Марка: SIMBA
Открита в: Полша
Опасност: Порязвания. Външни наранявания. Велосипедът не съответства на стандартите EN14765:2007+A1:2008 поради недостатъчно покритие на веригата на велосипеда. Има риск дрехите на детето да попаднат в механизма на веригата и да заседнат като причинят инцидент, който да доведе до външни наранявания и/или ожулвания. Още повече, че има риск за пръстите или дланите на детето – острите и опесни части са достъпни. Докосването им, особено по време на движение на велосипеда, може да доведе до порязване и сблъсък.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0284/09
Категория: Продукти, имитиращи храна
Вид на стоката: Сапун, имитиращ грейпфрут
Марка: Не е известно
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Продуктът може да бъде объркан с храна, малки частици могат да бъдат отхапани от него и погълнати, като по този начин представлява риск от задавяне, особено за деца.
№ INFO0283/09
Категория: Продукти, имитиращи храна
Вид на стоката: Свещ – подобна на желе с кафени зърна
Марка: KAFFEE
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Рискове за здравето. Продуктът може да бъде объркан с храна (кафени зърна), следователно, ако бъде погълнат, той може да причини задавяне или запушване на храносмилателната система. Ето защо, продуктът представлява сериозен риск.
№ INFO0282/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Children’s Peruvian knitted cardigans and ponchos
Марка: Не е известно
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Удушаване. Риск от удушаване или завръзване с шнуровете на качулката и зоната около врата на дрехата. Няма доклад от изпитанието. Разпоредби за детски дрехи (Връзки на качулката) (Северна Ирландия) 1976 Дрехата не съответства на Разпоредби за детски дрехи (Връзки на качулката) (Северна Ирландия) 1976, тъй като дрехата е направена да се връзва с помощта на връзки на качулката, които се издърпват през материала, а размерите на дрехата в областта на гръдния кош са по-малко от 44cm, когато е поставена в легнало положение и е максимално разпъната. BS EN 14682:2007 Безопасност на детското облекло – Шнурове и връзки по детските дрехи – Спецификации. Дрехата не съответства на BS EN 14682:2007 Безопасност на детското облекло – Шнурове и връзки по детските дрехи – Спецификации, тъй като дрехата е предназначена за малки деца (лица под 7 години) и има функционални връзки в качулката на дрехата, които са проектирани да регулират размера на отвора в областта на врата или има декоративни връзки в областта на врата.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0281/09
Категория: Артикули за украса
Вид на стоката: Ming-Kong – балон с горещ въздух, летящи мечти
Марка: JOKA
Открита в: Германия
Опасност: Пожар. Резултатите от проведения тест съгласно Глава 3.1 и 3.2 показват, по наше мнение (виж доклада от изпитанието 141-10/08), че откритите източници на топлина (пламъци) при небесните фенери представляват значителен риск от пожар. Както показват приложените инструкции за потребителя (виж Фигура 5.1 в доклада от изпитанието), производителят/вносителят знаят за опасностите, които носят небесните фенери (откритите пламъци на източниците на топлина). В предупрежденията си към потребителите, че те не трябва да позволяват запаления източник на топлина да влиза в контакт с, например, сухи дървета или силно запалими материали и предмети, и че те трябва да го издигат само, когато няма вятър, производителят/вносителят прави директна връзка с риска от пожар. Тъй като потребителите нямат непрекъснат контрол върху траекторията на летене на небесния фенер след като са го издигнали,предоставянето на предупреждения не намалява риска от пожар. „Неизвестното влияние” на вятъра, който, по наше мнение е много важен фактор при управление на небесните фенери, не може да бъде определено от потребителите предварително. При „нормални” условия, с други думи, когато няма вятър, небесният фенер ще се носи нагоре. Има, обаче, постоянна опасност той да бъде обхванат от въздушно течение и издухан на покрива на къща или дървета и т. н. (виж теста в Глава 3.2 от доклада от изпитанието за други сценарии). Поведението на небесния фенер по време на тестовете, които проведохме показва, че той представлява риск от пожар. Този риск се повишава и от факта, че източника на топлина продължава да гори в основата на запаления небесен фенер. Още повече, по наше мнение, не може да бъде изключено, дори при „нормални” условия на летене, че източника на топлина все още ще гори или тлее, когато фенерът се приземи и може са причини пожар при влизането си в контакт със запалими материали на земята. Резултатите от теста ясно показват, че тествания небесен фенер/употребата на този фенер представлява сериозен риск. Изискванията за безопасност съгласно Акта за безопасност на оборудването и продуктите, следователно, не са спазени. Ние не знаем до каква степен авиационните служби/компетентните служби вземат под внимание описаните в този доклад опасности при решението си дали да оторизират издигането на небесни фенери.
№ INFO0280/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "Puslespillklokke" – Часивник пъзел
Марка: Не е известно
Открита в: Норвегия
Опасност: Химически. Кафявата стрелка прехвърля лимита за олово 258 mg/kg (90 mg/kg).
Заключение: Продуктът представлява химически риск, защото отделянето на олово надвишава лимита заложен в EN 71-3. Продуктът не съответства на Директивата за играчките и съответния стандарт EN 71-3.
№ INFO0279/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "Trepuslespill med magneter" – Пъзел с магнити
Марка: Не е известно
Открита в: Норвегия
Опасност: Химически. Магнитът върху всяка част прехвърля лимита за хром 121 mg/kg (60 mg/kg).
Заключение: Продуктът представлява химически риск, защото отделянето на хром надвишава лимита заложен в EN 71-3. Продуктът не съответства на Директивата за играчките и съответния стандарт EN 71-3.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0278/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Кофа
Марка: Не е известно
Открита в: Норвегия
Опасност: Химически. Червеният цвят прехвърля лимита за олово 521 mg/kg (90 mg/kg) и хром 92 mg/kg (60 mg/kg) съгласно EN 71-3.
Заключение: Продуктът представлява химически риск, защото отделянето на олово и хром надвишава лимита заложен в EN 71-3. Продуктът не съответства на Директивата за играчките и съответния стандарт EN 71-3.
№ INFO0277/09
Категория: Продукт, имитиращ храна
Вид на стоката: Сапун имитиращ парче боровинков кейк
Марка: -
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Продуктът може да бъде объркан с хранителен продукт, може да бъде привлекателен за деца, те може да погълнат малки частици, които като попаднат в дихателните пътища може да причинят задавяне. Според оценката на риска, нивото на риск е сериозно.
№ INFO0276/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Кукла (Zabawka – Lalka)
Марка: Няма марка
Открита в: Полша
Опасност: Задавяне. Маркировката на играчката, че тя не е подходяща за деца на възраст под 36 месеца е неуместна, защото според класификацията на CEN (PKN-CEN CR 14379:2007), този тип елементарни играчки се приемат като играчки за деца на възраст под 3 години. Играчката не отговаря на основни изисквания, зададени в клауза 5.1 от стандарт EN 71-1:2006, поради малките части (очи и копчета, размери 12-16 мм, които са се отделили по време на изпитанията.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0275/09
Категория: Офис материали
Вид на стоката: Стока за потребление, перманентен маркер с марка KiK
Марка: Kik
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Открити органични разтворители, най-вече метанол в концентрации между 46 и 60g/100g. Компетентните власти от област Северен Рейн-Вестфалия, от гледна точна на оценката на риска, се приема че само предната част на резервоара влиза в контакт с въздуха в отделението. Следствие на това, не цялото съдържание на разтворителя ще се изпусне като газ при използване на стоката. В допълнение, въпросният продукт не е насочен специално за деца/не е предназначен да се използва от деца.
№ INFO0274/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Тостер “Cool touch”
Марка: AFK (R)
Открита в: Германия
Опасност: Токов удар.
Пълнота на информацията:
Наличната информация (продукт, опаковка, инструкции за употреба) не отговаря на изискванията на стандарта и Наредбата за безопасност на оборудване и стоки (GPSG). Инструкциите на тостера не са написани на националния език (Немски), както се изисква от стандарта. Значението на отпечатания върху тостера надпис е обяснено в инструкциите за употреба. Продължително изпитание на лоста (механично устройство): Лостът (лостовия механизъм) не отговаря на изискванията на стандарта и GPSG. След около 2 000 цикъла на изпичане, има ясно искрене в контактите, което води до тяхното залепване по такъв начин, че тостерът продължава да работи/нагрява след изключване. След около 2500 цикъла, тостерът спира да работи (нагряващата функция вече не работи).
№ INFO0273/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Йо-йо топка (доставена в Играчки BJ, с марка Surprise Cone)
Марка:
Yo-Yo Ball Kandytoys branded
Surprise Cone BJ Toys branded
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Удушаване. Топките ще окуражат децата да завъртят играчката по такъв начин, че високо еластичния шнур може да се увие около врата на детето, което ще доведе до дискомфорт и, възможно, до удушаване.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1703/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Дървен пъзел голф
Марка: Dilemma Games
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Задавяне. Химически. Риск от задавяне поради наличие на малки частици Токсичност поради високото съдържание на олово и хром. 3 x образците от продукта са тествани съгласно EN71- 1 и EN71 – 3. Никое не премина теста.
№ 1702/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Текстилен заек (според етикета: артикул за украса)
Марка: QX
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Копчето, поставено на роклята се чупи и се отделя при провеждане на тест съгласно 8.4. of MSZ EN 71-1: 2005+A6:2008, и напълно се побира в цилиндъра за малки частици. Мекият артикул за украса, поради своя външен вид (заешка фигура), е привлекателен за по-малки деца и следователно не може да се изключи, че децата биха го използвали като играчка. Ето защо, при нормална употреба продуктът застрашава безопасността на малките деца, ако те погълнат малките частици. Ефектът на символа за възрастово ограничение (обозначен на етикета) не е значителен при понижаване на риска, няма предупреждения за риск от задавяне. Ето защо, нивото на риска е оценено като сериозно.
№ 1701/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Релса на тръби за гориво
Марка: VOLVO
Открита в: Гърция
Опасност: Пожар. Проучванията на Volvo Cars Corporation (VCC) показват, че релсата на горивните тръби, която предпазва тръбите под колата, може да не е добре монтирана. Ако това е така, релсата на горивните тръби може да се разхлаби като изложи тръбите за гориво под колата на опасност. Това представлява неразумен риск за сигурността на автомобила.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1699/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Плюшена мечка
Марка: QX Bumi
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Едно от очите беше премахнато и отделено при провеждане на изпитанието съгласно 8.4. от MSZ EN 71-1: 2005+A6:2008, и то напълно се побира в цилиндъра за малки частици. Меката играчка поради своя размер и външен вид е привлекателна за по-малки деца (под 3 години) и следователно продуктът трябва да отговаря на по-стриктни изисквания, а така отделеното око представлява сериозен риск от задавяне за децата. Графичният символ и писмените препоръки, касаещи възрастовата група са неприемливи поради гореспоменатите причини.
№ 1698/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Плюшен заек
Марка: QX Bumi
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Копчето прикрепено за роклята беше премахнато и отделено при провеждане на изпитанието съгласно 8.4. от MSZ EN 71-1: 2005+A6:2008, и то напълно се побира в цилиндъра за малки частици. Меката играчка поради своя размер и цветове е привлекателна за по-малки деца и следователно отделеното копче представлява сериозен риск от задавяне за децата. Графичният символ и писмените препоръки, касаещи възрастовата група са неприемливи поради гореспоменатите причини.
№ 1697/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Hello Kitty Stellesenter (комплект за игра)
Марка: Smoby
Открита в: Норвегия
Опасност: Задавяне. Комплектът за игра включва шише за хранене, при което мекият отвор може да се разхлаби и да се отделят малки частици, които напълно се побират в цилиндъра за малки частици. Тъй като играчката е предназначена за деца над 18 месеца, това е сериозен риск.

29.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1696/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: ("Животни със сърце: най-страхотни за малки ръце") – Мека играчка прасенце
Марка: Bauer
Открита в: Австрия
Опасност: Задавяне. Въпросната мостра е мека играчка. Добре известно е, че меките или напълнени играчки са привлекателни за малки деца и следователно се класифицират като играчки предназначени за малки деца. Ето защо предоставената мостра се класифицира като играчка за деца под 3 годишна възраст. Играчките за деца под 3 години трябва да отговарят на съответните изисквания на EN 71 Част 1. Съгласно EN 71 Част 1, раздел 5.1, играчки от този тип и отстраними части от играчката не трябва да се побират в цилиндъра за малки частици по раздел 8.2. Освен това, малки частици не трябва да не отделят по време на изпитанията, описани в стандарта. Както е видно от протокола на изиптанието, зашитият дървен диск може да бъде издърпан с ръка или, при теста съгласно8.4 (тест на опън), да се отдели при сила само 44 N. Дървените дискове носят името на производителя. Техният дизайн и прикачването им към врата на животното играчка предполагат, обаче, че те са част от украсата, а не само етикети. Следователно, също така трябва да се приеме, че човекът, който се грижи за детето няма да махне този дървен диск автоматично преди да даде играчката на детето, както би направил с напечатан картонен етикет. Ако образеца със зашития дървен диск бъде даден на дете, дискът лесно може да се откъсне, както е описано по-горе. Въпросните дървени дискове са малки частици по смисъла на раздел 8.2. Като се има пред вид тяхната форма и размер, те представляват риск от задавяне. Наличният образец представлява неоправдано голям риск и следователно се счита за вреден съгласно §5(5)(1) от LMSVG. Съгласно §16(1)(1) от LMSVG, е забранено да се пускат вредни потребителски стоки на пазара.
№ 1695/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Автомобил Skoda
Марка: Skoda
Открита в: Германия
Опасност: Външни наранявания. Среден предпазен колан, езикът на който може да се счупи при екстремно натоварване, може да е монтиран на задната седалка. Само предпазни колани с език маркиран с идентификатор на продукцията 17082009X, 17082009Y или 17082009Z са засегнати. Предпазният колан на засегнатите превозни средства се тества при екстремни натоварвания и се подменя, ако е необходимо.
№ 1694/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Надуваем матрак FUN TURTLE
Марка: Sun Games
Открита в: Латвия
Опасност: Химически. Стоката представлява химическа опасност, защото жълтият полимерен материал на играчката съдържа 11,8% по маса от ди-(2 етилхексил) фталат (DEHP) I 0,0% ди-"изононил" фталат (DINP). Продуктът представлява сериозен риск за здравето на детето.

22.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0272/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Гуми
Марка: BCT (Beijing Capital Tire)
Открита в: Франция
Опасност: Външни травми. Опасност от загуба на контрол на автомобила. Няма задоволителни средства за указване кога износването на гумите е достигнало установената граница.
№ 1693/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Чантичка за момичета
Марка: Girlz Purse - My favorites
Открита в: Норвегия
Опасност: Химически. Светлосиният блестящ цвят надвишава границата на олово 787 mg/kg (90 mg/kg) и хром 115 mg/kg (60 mg/kg). Стоката носи химическа опасност, защото миграцията на олово и хром надвишава границите в EN 71-3. Стоката не съответства с Директива за играчки и съответния стандарт EN 71-3.
№ 1692/09
Категория: Дрехи
Вид на стоката: Рокля с отпечатана дантела - Размер 2 - 12 годишни Рокля с отпечатани звезди – Размер 2 - 12 годишни
Марка: Norlie
Открита в: Дания
Опасност: Удушаване. Чрез участието в PROSAFE проект “Дейност наблюдение на обединени пазари на стоки и шнурове” Дания са дали тази рокля да се изпита в тестова лаборатория в Чешкия институт за изпитание на платове. Според стандарт EN 14682 тази рокля не отговаря на параграф 3.2.3 (съответно 3.2.1), презрамките са разрешение, ако са конструирани с една постоянна дължина на материала или връзката, като тя е прикрепена към предната и задна част на дрехата. Декоративните шнурове прикрепени към лентата на рамото не трябва да има свободни краища с дължина повече от 75 мм и фиксираните клупове не трябва да са 75 мм в окръжност. Погледнете прикрепения доклад от изпитания.

22.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1691/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Подаръчен комплект Боб строителят (налични 3 различни героя - ‘Lofty’, ‘Scoop’ & ‘Muck’) Подаръчен комплект Боб строителя 4 автомобил
Марка: Bob The Builder
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Външни травми. Доклада от изпитания НЕ Е приложим. При 2 от наборите за игра с герои са били с остри, с връх, чужди предмети в опаковката. Тези обекти се използват при производството, но НЕ трябва да са част от крайния продукт. Възможното наличие на чужди обекти могат да са проблем за безопасността – НЯМА ПРОБЛЕМИ С БЕЗОПАСНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМИТЕ ИГРАЧКИ
 
№ 1690/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Играчка, мобилен телефон Agatha Fairytales – пони на принцеса
Марка: INTERKOBO
Открита в: Латвия
Опасност: Увреждане на слуха. Стоката носи опасност за увреждане на слуха, тъй като измереното ниво на налягане на звука от играчката е 94,8 dB (максималното разрешено е 80 dB).
 
№ 1689/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пластмасова играчка AUTO SOFT RACER
Марка: Hipo
Открита в: Латвия
Опасност: Химически. Стоката носи химическа опасност, защото червения полимерен материал на играчката съдържа 20,6% по маса от ди-изонил фталат (DINP). Продуктът носи сериозен риск за здравето на детето.

22.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1688/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пластмасова играчка TRAIN SOFT RACER
Марка: Неизвестна
Открита в: Латвия
Опасност: Химически. Стоката носи химическа опасност, защото червения полимерен материал на играчката съдържа 10,5% по маса от ди-изонил фталат (DINP). Продуктът носи сериозен риск за здравето на детето.
№ 1687/09
Категория: Играчка
Вид на стоката: Детска маска (лъв)
Марка: FUNPACK©
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Веществото Ди(2-етилхексил)фталат (DEHP), използван като пластмасово покритие, е открито в пластмасата в концентрация от 1.5%, заедно с пластмасовото покритие дизононил фталат (DINP) в концентрация от 43.9%.
№ 1686/09
Категория: Играчка
Вид на стоката: Детско фенерче
Марка: Bussi Bar
Открита в: Германия
Опасност: Изгаряния. Винта на превключвателя на крушката, стърчи незащитен във основата на лампата, поврежда външния изолационен слой на батерията. Това предизвиква токов удар. През клипсовата връзка на долния контакт на батерията е преминал контактен ток (също така). Там, електрическата енергия е трансформирана в топлина, която е предизвикала стопяване и белези от изгаряне на фенерчето и възглавницата.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0271/09
Категория: Декоративни артикули
Вид на стоката: Пластмасов пепелник “CRYSTAL ASHTRAY”
Марка: CRYSTAL ASHTRAY
Открита в: Италия
Опасност: Химически. По указания на Карабинерите на Poggio a Caiano, Звеното CBCR на Флорентинската Пожарна лаборатория е извършило GC/MS (Газово-Хроматографски) анализ за определяне на наличието на вещества, получени от въглеводороди, които са токсични при вдишване. Били са установени върхови стойности на токсичния Нонан (R10), циклохексан, който е запалим и вреден при вдишване и контакт с кожата (R 11-38-50/53-65-67), Деканол и Нафталин (Канцероген от Категория 3).
№ INFO0270/09
Категория: Детско оборудване
Вид на стоката: Детски дъждобран
Марка:  
Открита в: Италия
Опасност: Химически. Удушаване. Установено е наличие на фталати (DEHP 21% в дъждобрана и 11.9% в торбичката), надвишаващи допустимите граници, заложени в Директива 2005/84/EC. Тестванията са извършени в Istituto Sicurezza Giocattoli Srl, Cabiate (CO): В прозрачната, пластмасова тъкан на дъждобрана е установено наличие на кадмий, надвишаващо допустимите граници, заложени в Директива 91/338, транспонирана от Министерска Наредба 29/07/94. Съществува опасност от удушаване, поради наличието на връзки с обикновени краища, които не са подходящи за потребителите, за които е предназначен дъждобрана. Съществува несъответствие с EN 14682: 2007.
№ 1685/09
Категория: Осветително оборудване
Вид на стоката: Лампа “Philips”
Марка: Philips
Открита в: Португалия
Опасност: Пожар. “Philips Portuguesa, S.A.” е направила следното изявление: Съществува потенциален проблем с белите Лампи модел 69112/31/PH – LAC61AWWC, който може да доведе до прегряване и евентуално запалване на малката вътрешна батерия.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1684/09
Категория: Оборудване за хоби/спорт
Вид на стоката: Уплътнителен пръстен
Марка: OCEAN MANAGEMENT SYSTEMS
Открита в: Гърция
Опасност: Удавяне. Ocean Management Systems, Inc. (OMS) доброволно изтегля приблизително 19,790 Уплътнителни пръстена BCA-500. Различните шприцовани варианти в тази част, както са използвани от Плавателната Контролна Система (BCS) на OMS, биха могли да доведат до напукване или счупване на някаква част, което може да доведе до внезапна загуба на плавателна способност, което е свързано с опасност от удавяне. Тъй като тази разновидност не присъства във всеки Уплътнителен пръстен (Артикул BCA 500), трудно би било да се определи точно кои Уплътнителни пръстени е възможно да са засегнати. Ето защо, OMS изисква всички Уплътнителни пръстени да бъдат осъвременени с нови приспособления. При всички НОВИ уплътнителни пръстени е направено подсилване на критичните места.
№ 1683/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Маркуч с налягане на системата за управление
Марка: VOLVO
Открита в: Гърция
Опасност: Външни наранявания. Volvo Cars Corporation (VCC) е установила, че маркучът на системата за управление може да влезе в контакт с охлаждащия вентилатор на двигателя. Ако това се случи, последващото протриване на маркуча ще доведе до внезапно изтичане на маслото на системата за управление и загуба на управление. Тъй като това се случва изведнъж и без предупреждение за шофьора, тази ситуация може да доведе до прекалено голям риск за безопасността на превозното средство. По-рано VCC е извършвала изземване заради този открит дефект. За съжаление е било установено, че методът на поправка, използван в това Изземване No R68003 не е напълно ефективен, тъй като веднага след изземването те са установили нов дефект, свързан с маркуча на системата за управление. За да се постигне категорично разрешаване на този проблем, VCC сега е решила да смени предишния метод на поправка, използвайки различно затягащо приспособление на маркуча на системата за управление и ако е необходимо смяна, ако маркучът показва признаци на протриване.
№ 1682/09
Категория: Лазерни показалки
Вид на стоката: Фенерче Combo, 8-LED Фенерче w/ Лазерна показалка
Марка: Неизвестна
Открита в: Финландия
Опасност: Увреждане на зрението. Този лазерен продукт представлява опасност от увреждане на зрението, включително и при случайно, краткотрайно излагане, ако лазерният лъч или негово отражение в огледалото бъдат насочени към окото. Продуктът не съответства на Европейски стандарт EN 60825-1 Безопасност на лазерните продукти - Част 1: Класифициране на оборудването и изисквания. Продуктът има етикет, съгласно американския стандарт за лазери. На този етикет е посочен подвеждащ лазерен клас (IIIa). Съгласно Европейския стандарт, продуктът включва червен лазер от клас 3В, излъчващ мощност от 6,8 mW. Продуктът е бил тестван в STUK (Финландският Орган за Радиационна и Ядрена Безопасност). Във Финландия всеки захранван с батерии лазерен продукт трябва да бъде инспектиран относно вида си, а продуктът трябва да бъде придружен от сертификат за инспектиране на вида. Този сертификат не е наличен. Изискването за сертификата е заложено в Наредбата на Държавния Съвет относно лазерно оборудване и неговото инспектиране (291/2008). Освен това, съгласно тази наредба, единствено лазерен продукт от клас 2 или по-нисък клас може да се приеме за лазерна показалка във Финландия. Това означава, че максималната изходна мощност трябва да бъде по-малка или равна на 1 mW. Продуктът няма и етикетите, които се изискват в стандарта EN 60825-1. Те включват един етикет за общо предупреждение, символ за изходния отвор и обяснителен етикет за класа на лазера, предупредителни текстове, дължина на вълната и изходна мощност. Според Европейския стандарт, символите на етикетите, легендата и края трябва да бъдат черни, а фонът – жълт.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1681/09
Категория: Осветително оборудване
Вид на стоката: Преносима настолна лампа
Марка: STEPHANE DAVIDTS
Открита в: Люксембург
Опасност: Електрически удар. Липсват задължителните маркировки на осветителното тяло. Някои от изолационните тръби за проводниците не са гладки. Захранващият кабел не е хармонизиран и има несъответстващ щепсел. Осветителното тяло няма никакво анкерно закрепване на кабела. За повече информация разгледайте приложения доклад от тестването.
№ 1679/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пистолет-играчка от порест материал със Светлина & звуци
Марка: Няма марка, внесен е от Euro General Retail Limited
Открита в: Ирландия
Опасност: Химически. Прекомерно количество олово. Мострата е била третирана съгласно процедурите, заложени в EN 71-3:1995 (клауза 8.2) Тестването е заключило, че сивият порест материал съдържа 225mg/kg олово. Разгледайте приложените Доклади от тестването.
№ 1678/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Дамски обувки
Марка: Weide
Открита в: Унгария
Опасност: Химически. Методът на тестване HPLC-UV е установил 2749 mg/kg Диметилфумарат в пакетчетата (вещество против плесен), които са поставени при обувките. Диметилфумаратът е биоцидно вещество, което трябва да се счита за вредно, дразнещо и повишаващо чувствителността при контакт с кожата и неговата употреба като биоцид не е разрешена.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1677/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Дамски обувки
Марка: Asylum
Открита в: Унгария
Опасност: Химически. Методът на тестване HPLC-UV е установил 0,32 mg/kg Диметилфумарат в пакетчетата (вещество против плесен), които са поставени при обувките. Диметилфумаратът е биоцидно вещество, което трябва да се счита за вредно, дразнещо и повишаващо чувствителността при контакт с кожата и неговата употреба като биоцид не е разрешена.
№ 1676/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Дървен пъзел
Марка: Gollnest & Kiesel KG
Открита в: Латвия
Опасност: Задавяне. Продуктът представлява опасност от задавяне при деца под 36 месечна възраст, тъй като пластмасовите топчета на елементите напълно се поместват в цилиндъра за малки части съгласно 8.3 Тестване с усукване и 8.4.2.1 Тестване на опън.
№ 1675/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Мека играчка с пълнеж, възпроизвеждаща музика “AMUSED BRISKCRAB”
Марка: Неизвестна
Открита в: Латвия
Опасност: Удушаване. Продуктът представлява опасност от наранявания и удушаване, поради наличието на неприемлив елемент (Въженце – дължина: 265 мм) при играчки, предназначени за деца под 36 месечна възраст, които имат въженце с дължина по-голяма от 220 мм, след тестване на дължината на въженцето.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1674/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Police Jungle Storm (Комплект за игра с пистолет)
Марка: Неизвестна
Открита в: Обединеното кралство
Опасност: Задушаване. Външни наранявания. Засмукващите капачета (защитни компоненти от гъвкав материал) са се отделили при сила, която е по-малка от необходимата. Ако бъдат погълнати, капачетата представляват опасност от задушаване или асфикция на детето, тъй като блокират дихателните пътища. Било е възможно снарядите да се изстрелят с отделени капачета. Без засмукващи капачета на върха, снарядите могат да се класифицират като „твърди снаряди без контактна повърхност от гъвкав материал” и измерената кинетична енергия надвишава разрешената от 0.08 J за твърди снаряди. Ето защо, стреличките представляват прекалено голяма опасност от нараняване на потребителя или трети лица. Мострата не е отговорила и на изискванията за етикетиране по отношение на това, че няма ЕС наименование и адрес на производителя, както и необходимото предупреждение „Внимание! Не се целете в очите или лицето”.
 
№ 1673/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детски комплект
Марка: Le Poulet Kids
Открита в: Кипър
Опасност: Удушаване. Продуктът представлява опасност от удушаване, поради наличието на връзки в областта на качулката на дрехата. Продуктът не съответства на Европейски стандарт EN 14682:2007, параграф 3.2.1, съгласно който „Дрехите, предназначени за малки деца не трябва да бъдат проектирани, произвеждани или снабдявани с връзки, функционални или декоративни въженца в качулката или областта на врата”.
 
№ 1672/09
Категория: Няма информация
Вид на стоката: Doreperol aktiv Mundspray (спрей за уста) 50 ml (партида 09001/01) Doreperol aktiv Mundspulung (дезинфектант за изплакване на уста) 200 ml (партиди 09002/01 и 09003/01)
Марка: Doreperol
Открита в: Германия
Опасност: Микробиологичен - Възможно замърсяване с Burkholderia cepacia. При потребителите с отслабена имунна система има по-голяма опасност от инфекция с Burkholderia cepacia.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1671/09
Категория: Машини
Вид на стоката: Уред за издухване/засмукване на листа
Марка: Ryobi
Открита в: Франция
Опасност: Порязвания. Опасност от захващане и порязване на горните крайници, което се дължи на факта, че уредът е снабден с приспособление за събиране/издухване, което има отвор с диаметър от 80 мм, а свободното пространство между движещи се части е 740 мм в сравнение с минимума от 800 мм, който е заложен в Стандарт 294 от Септември 1992.
№ 1670/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Маратонки
Марка: Фалшификация на NIKE; два различни модела: NIKE SHOX; Air MAX ‘97
Открита в: Италия
Опасност: Химически. Наличие на диметилфумерат в количество 0.7 мг/кг в сухо пакетче и 0.5 мг/кг в обувките (позволено количество до: 0.1мг/кг). Проведени са анализи в ARPAL, Геноа. Рист от дерматит: DMF е известен като дразнител и алерген.
№ 1669/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Моторно превозно средство
Марка: OPEL
Открита в: Испания
Опасност: Външни наранявания. General Motors Espana S.L.U. е съобщила, че има доказателства, че поради производствен дефект, точковите заварки на задните подпори на единичната предна дясна седалка може да нямат необходимата дълбочина. Необходимо е да се добавят две заварки на всяка задна подпора.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0269/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: ‘Allerhand’ паста за измиване на ръце
Марка: Caramba
Открита в: Германия
Опасност: Химически
Превишено количество на нитрозамини
185 µg/kg NDELA
№ INFO0268/09
Категория: Осветителни вериги
Вид на стоката: Мини лампички
Марка: -
Открита в: Унгария
Опасност: Електрически шок. Пожар. Продуктът носи сериозен риск от електрически шок при нормална употреба, тъй като липсва закрепването на кабела (предпазващо от издърпване и усукване), заредените части стават достъпни, в случай че кабелът се отдели от връзките, единично изолира захранващ кабел е достъпен, няма защита срещу проникване на влага, продуктът не преминава теста за електрическа сила, поради възникване на подкопаване на един заряд от друг. Продуктът носи също сериозен риск от пожар, тъй като площта на напречно сечение на захранващия кабел е твърде малка, това не съответства на изискванията. Поради гореспоменатите причини продуктът не съответства на подклауза 4.7.1.; 5.2.2.; 5.2.10.; 5.2.18.; 8.2.1.; 8.2.5.; 10.2.2. от MSZ EN 60598-1:2005 + A1:2007 и 20.10.1.; 20.11.; 20.14. от MSZ EN 60598-2-20:2000 + A2:2004.
№ INFO0267/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Без име (подобно на йо-йо топка)
Марка: Не е известно
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Удушаване. Доставката на артикули, подобни на този са забранени от Секретариата на държавата за Търговия и индустрия през април 20031 след като тестовете показаха, че играчката представлява риск от удушаване. Играчките, предмет на забраната са наречени йо-топки. При тази мостра, когато шнурът беше опъна и увит около цилиндъра с периферия 25cm, беше възможно да се увие шнура около 6 пъти, ето защо дължината на шнура е достатъчно дълга да представлява потенциален риск от удушаване, идентичен с риска при първоначално забранените продукти.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1668/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Дамски обувки
Марка: Luszi
Открита в: Унгария
Опасност: Хмически. Методът на тестване HPLC-UV откри наличие на 3,79 мг/кг Диметилфумарат в пакетчетата (агента против мухъл) поставени в обувките. Диметилфумарат е биологично вещество, което трябва да бъде считано за опасно, дразнещо и предизвикващо сетивата при контакт с кожата и употребата му като биоцид не е позволено.
№ 1667/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Дамски обувки
Марка: Luszi
Открита в: Унгария
Опасност: Хмически. Методът на тестване HPLC-UV откри наличие на 3,79 мг/кг Диметилфумарат в пакетчетата (агента против мухъл) поставени в обувките. Диметилфумарат е биологично вещество, което трябва да бъде считано за опасно, дразнещо и предизвикващо сетивата при контакт с кожата и употребата му като биоцид не е позволено.
№ 1666/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Дамски обувки
Марка: Redlea
Открита в: Унгария
Опасност: Хмически. Методът на тестване HPLC-UV откри наличие на 3,79 мг/кг Диметилфумарат в пакетчетата (агента против мухъл) поставени в обувките. Диметилфумарат е биологично вещество, което трябва да бъде считано за опасно, дразнещо и предизвикващо сетивата при контакт с кожата и употребата му като биоцид не е позволено.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1665/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Дамски обувки
Марка: Redlea
Открита в: Унгария
Опасност: Хмически. Методът на тестване HPLC-UV откри наличие на 8,03 мг/кг Диметилфумарат в пакетчетата (агента против мухъл) поставени в обувките. Диметилфумарат е биологично вещество, което трябва да бъде считано за опасно, дразнещо и предизвикващо сетивата при контакт с кожата и употребата му като биоцид не е позволено.
№ 1664/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детски комплект облекло - Маймуна
Марка: Rosso Kid’s
Открита в: Кипър
Опасност: Удушване. Продуктът носи риск от удушаване поради наличието на връзки към качулката. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграф 3.2.1 съгласно който „Облеклото предназначено за малки деца не трябва да бъде с дизайн и произведено или снабдено с връзки, функционална връв или декоративни връзки към качулката или яката.
№ 1663/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детски суетшърт
Марка: Barbie
Открита в: Кипър
Опасност: Външни наранявания. Продуктът носи риск от външни наранявания поради наличието на връзки на талията. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграф 3.4.1, съгласно който връзките на талията, излизащи навън трябва да бъдат с максимална дължина до 140 мм от двете страни, когато дрехата е разкопчана и разстлана максимално, а не трябва да надвишават дължина от 280 мм, когато дрехата е закопчана и е в размера, в който се използва. Връзките без свободни краища трябва да имат максимална обиколка от 280мм, когато дрехата е закопчана във вид за използване.

21.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1662/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детски суетшърт
Марка: Energie
Открита в: Кипър
Опасност: Удушване. Продуктът носи риск от удушаване поради наличието на връзки към качулката. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграф 3.2.1 съгласно който „Облеклото предназначено за малки деца не трябва да бъде с дизайн и произведено или снабдено с връзки, функционална връв или декоративни връзки към качулката или яката.
№ 1661/09
Категория: Светещи гирлянди
Вид на стоката: Вътрешно захранване 50 Мраморни лампички, прозрачни, червени или зелени
Марка: B&Q Christmas
Открита в: Ирландия
Опасност: Токов удар. Неприемлив производствен дефект, който прави Мраморните лампички 50 опасни за употреба. Има риск от контакт с неизолирани жици близо до крушките. Продуктът не издържа на температурния тест в нашия склад по време на качествения Контрол. Други продукти са тествани в STR във Великобритания, за да се докаже, че има случаи, в който продуктът не издържа тестовете.
№ 1660/09
Категория: Оборудване за осветление
Вид на стоката: Настолна лампа (морски фар) – осветително тяло харесвано от децата
Марка: MABRILUX
Открита в: Унгария
Опасност: Токов удар. Изгаряния. Продуктът носи сериозен риск от токов удар, тъй като трансформаторът/конверторът, който произвежда допълнително нисък волтаж (задължителен за осветителни тела за деца) липсва, още повече механичната устойчивост на кутията не е достатъчна, поради което горещите елементи са достъпни, което може да доведе до изгаряния. Поради гореизброените причини продуктът не отговаря на подклауза 4.13.1. от MSZ EN 60598-1:2005 + A1:2007 и 10.4.1.; 10.6.3.1.; 10.6.7. от MSZ EN 60598-2-10:2004.

18.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0266/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Дървена фигурка, връзка за коса с дървена фигурка
Марка: Няма информация
Открита в: Германия
Опасност: Задавяне. Според EU „Класификация на играчките – Ръководство (CR 14379:2002), продуктът се класифицира като играчка за деца под три-годишна възраст и следователно не трябва да съдържа малки частици, които могат да бъдат погълнати. Кракът се счупи при прилагане на сила 8 N (минимално препоръчителна: 88 N). Още повече, че няма СЕ знак и няма адрес на производителя/вносителя, напечатан върху него. Компетентен орган: продуктът се класифицира като модно бижу за деца, а не като играчка и не отговаря на изискванията за СЕ знак. Обаче, продуктът тръбва да бъде безопасен, включително и за деца под 36 месеца.
№ 1659/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Дървена играчка
Марка: Gulliver
Открита в: Унгария
Опасност: Задавяне. Продуктът не отговаря на изискванията на точка 5.1. а) от MSZ EN 71-1: 2005 + A6: 2008, тъй като три животински фигури са твърде малки, те прилягат изцяло в малкия цилиндър за части. Посочената възрастова група е неправилна, защото този вид играчка обикновено се препоръчва за 1,5-4 годишни деца. Ето защо играчката трябва да отговаря на по-строги изисквания за безопасност, които се прилагат в случай на деца под 3 години. Текстът "не се препоръчва за деца под 3 години", само леко намалява настоящата опасност. Приемливо намаляване на риска от задавяне може да се постигне единствено чрез увеличаване на размерите на малките елементи. Поради гореспоменатите причини, като се вземе предвид нормалното поведение на децата по време на предвидимата му употребата, играчката представлява сериозен риск от задавяне при деца под 3 години.
№ 1658/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: Автоматично зарядно устройство
Марка: XINJI
Открита в: Унгария
Опасност: Електрически шок. Продуктът носи сериозен риск от електрически шок за потребителите, тъй като предпазните тръби на конекторите не са фиксирани в позицията си, щепселът не отговаря на изискванията на стандарта и основният изолиран захранващ кабел е притиснат към запоените конектори, като по този начин кабелът може да бъде повреден и заредените части под мрежовото захранващо напрежение да станат достъпни. Поради горните причини, продуктът не съответства на подклауза 22.26, 22.31, 23.1, 25.1, 25.6, 25.8 от MSZ EN 60335-1:2003 + /A1:2005 + /A11:2004 + /A12:2006 + /A2:2007 и 22.26, 23.25. от MSZ EN 60335-2-29:2005.

18.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1657/09
Категория: Осветителни уреди
Вид на стоката: "Фасунга E27" – Окачено осветително тяло
Марка: Xclou Power
Открита в: Унгария
Опасност: Електрически шок. Продуктът носи сериозен риск от електрически шок при нормална употреба, тъй като основните изолирани части са достъпни. Поради горните причини продуктът не съответства на подклауза 4.10.2., 8.2.1., 8.2.5. от и 1.11 от MSZ EN 60598-1:2005 + A1:2007.
№ 1656/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "R'EXPEC Blitz" – радиоуправляема кола-играчка с адаптор
Марка: RACING
Открита в: Унгария
Опасност: Пожар. Продуктът представлява сериозен риск от електрически шок, тъй като щепселът на адаптора, свързан към електрическата мрежа, не отговаря на изискванията на стандарта, и също така представлява сериозен риск от пожар, тъй като може да възникне прегряване в батерийното отделение на дистанционното управление, поради вероятно късо съединение на полюсите. Поради горните причини продуктът не съответства на подклауза 25.1.; 25.6. от MSZ EN 60335-1:2003 + A1:2005 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2007 и 9.4.; 9.9. от MSZ EN 62115:2005
№ 1655/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: Megasun 4000 Super - солариум
Марка: KBL-Solarien AG
Открита в: Норвегия
Опасност: Изгаряния. Установено е, че UV-емисията превишава допустимите ограничения за UV тип 3 с до 100% за късите и дългите вълни (максимално допустимо 0,15 W/m? за двата вида вълни). Открито е общо 0.62 W/m? UV (къси + дълги) в зоната на лицето, 0.39 W/m? на седалката и 0.5 W/m? на подвижния капак (общото ограничение на UV е 0.3 W/m? в много европейски страни). Соларни легла от типа Megasun 4000 Super, оборудвани с лампи, посочени в описанието, не съответстват на спецификациите на UV тип 3 в съответния европейски EN 60335-2-27: 1997.

18.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0265/09
Категория: Декоративни артикули
Вид на стоката: Фенер
Марка: Inter
Открита в: Словения
Опасност: Пожар. Изгаряния. Фенерите представляват опасност от пожар. След пускане, фенерът ще започне да лети без контрол. Рискът от пожар съществува, ако фенер с работеща горелка се приземи върху горящ материал (сухи растения или сгради). Да се избегне контактът на фенера с горящ материал (сухи растения или сгради) е изключително трудно или практически невъзможно. Дизайнът и конструкцията на продукта не са безопасни.
№ A110011/09
Категория: Градинска вила
Вид на стоката: Градинска вила
Марка: KOBE
Открита в: Полша
Опасност: Порязвания. Инструментът е опасен и не отговаря на изискванията за безопасност, заложени в GPSD. Металните части не съвпадат с дървената дръжка. Неподходящото захващане на частите на вилата създава остри ръбове, достъпни за потребителя.
№ 1653/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Играчка кола с радиоуправляемо дистанционно (Strong Wind Explorer) с адаптор
Марка: Strong Wind Explorer
Открита в: Унгария
Опасност: Токов удар. Продуктът представлява сериозен риск от токов удар за потребитеите, защото свързващият щесел не отговаря на изискванията на стандарта, захранващият кабел не е добре фиксиран, изолацията не е достатъчна между оголените и достъпните части (надпътието е по-малко от изискваното по стандарта и по време на теста за електрическа сила се получава искра). Поради гореспоменатите причини, продуктът не отговаря на подточки 11.3.; 13.3.; 25.6.; 26.11.; 29 от MSZ EN 60335-1:2003 + A1:2005 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2007 и 11.7.; 25.; 29. от MSZ EN 60335-2-29:2005.

18.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1652/09
Категория: Осветителна техника
Вид на стоката: Презареждаща се преносима лампа
Марка: Brighter
Открита в: Унгария
Опасност: Токов удар. Продуктът представлява сериозен риск от токов удар при нормална употреба, защото сечението на кабела е по-малко от препоръчителното, липсва подходящо анкерно закрепване на кабелите (по този начин кабелите не са защитени при дърпане и усукване.), размерите на щепсела не съответстват, частите с основна изолация са достъпни, механичната сила на корпуса не съответства (вентилиращите релси се чупят по време на теста и оголените части остават достъпни). Поради гореспоменатите причини, продуктът не съответства на подточки 4.13., 4.13.1., 5.,5.2.10., 8., 8.2.1. of MSZ EN 60598-1:2005 + A1:2007 и 4.10. ,5.2.18. на MSZ EN 60598-2-4:2000.
№ 1651/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: Tunebase Direct с комплект „свободни ръце”, Tunebase FM с комплект „свободни ръце” и Tunebase FM с Clear scan
Марка: BELKIN
Открита в: Ирландия
Опасност: Пожар. Belkin са установили, че един от компонентите на TuneBase, подложката, може да причини електрическо късо съединение, когато бъде включен в извода за запалка на колата. При определени обстоятелства като топлината, влагата и продължителни периоди на включен режим, някои части на подложката може да започнат да пушат и представляват риск от пожар.
№ 1650/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: Преносим адаптор за ток
Марка: Lindy
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Токов удар. Не се предпазва потребителя срещу случаен контакт с оголените части по верме на вкарването и изваждането от съответните ел. контакти: (Щепселът може да се отдели от контакта като изложи на показ оголени накрайници на щифтовете на щепсела, ако основата не е правилно заключена и се приложи сила нагоре по време на изваждането). Никоя част на кабел или неутрален щифт не трябва да е по-малко от 9.5mm от периферията: (Щифта на кабела е 4.1mm от периферията, а неутралния щифт е 4.25mm от периферията).

18.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1648/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: Вентилатор с приспособление за захващане
Марка: CELCIA
Открита в: Испания
Опасност: Токов удар. Различни наранявания. Основните насоки, според които не отговаря на EN 60335 са следните:
- Раздел 8.1.1, 8.2 Вътрешни части, които имат само първична изолация, могат да бъдат докоснати с пръст за изпитания и с юмрук за изпитания. По-специално, моторната рамка и вътрешното окабеляване са достъпни.
- Раздел 22.11. Долната част от корпуса на мотора не е надеждно закачена и може да бъде отворена като се приложи сила на опъване повече от 50 N или сила на избутване по-малка от 50 N.
№ 1647/09
Категория: Детски артикули
Вид на стоката: Памучен лигавник с чесалка за зъби
Марка: BABY GOOVY
Открита в: Испания
Опасност: Химически. Наличието на диизононил фталат (DINP) в концентрация превишаваща 10g/100g.
№ 1646/09
Категория: Приспособления
Вид на стоката: Halloween Mouth Piece – Артикул за шеги
Марка: Cool GlowTM
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Задавяне. Докладите от изпитанията показват потенциален риск от задавяне със светещата пръчка, която изпада от мундщука при употреба. Това се случва без оглед на възрастта на потребителя или наличието на предупреждения.

18.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1654/09
Категория: Мебели
Вид на стоката: STAR roller stool
Марка: GENITO
Открита в: Германия
Опасност: Външни наранявания. Три инцидента с детегледачки с подвижен стол STAR да били докладвани. Столът се преобръща лесно и неочаквано по време на нормална употреба. Когато лостът за височината на седалката бъде нагласен на крайна горна позиция, седалката се отделя от стойката. Липсата на стабилност и неочакваното изваждане на седалката представляват риск потребителят да падне и да претърпи нараняване (вижте инцидентите). Тъй като тези столове се използват за работно оборудване в дневни детски ясли, съществува и риск за децата, когато детегледачката падне. Подвижната табуретка е рекламирана и продавана като функционален стол за хора на възраст от 3 до 80 г. Някои столове имат спирачка за паркиране на две от петте колелца, което увеличава опасността от преобръщане още повече. Няма информация за потребителите.
№ 1625/09
Категория: Не е посочено
Вид на стоката: "Shirley Medicated Cream" - крем, избелващ кожата
Марка: Shirley
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Химическо, хронично отравяне; 2.56 g/100 g измерено количество живак; Риск от хронично отравяне с живак при употреба за дълъг период
№ 1620/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: Фритюрник BDF10TA_9
Марка: BLUESKY
Открита в: Франция
Опасност: Пожар. Риск от пожар, в случай че потребителят случайно разлее олио върху отделението с нагряващия елемент. Риск от пожар. Опасността е периодична и са възможни наранявания. Вероятността от нараняване е средна. При възникване на опасността, рискът от нараняване може да бъде сериозен.
=> СЕРИОЗЕН риск.
Технически доклад от LCIE от 29/10/2009, по отношение на подобен модел фритюрник: Продуктът съответства на Европейското законодателство (Нисковолтова директива), но условията на употреба, водещи до възникването на пожар, не са обхванати от стандарта за електрическа безопасност, приложим за фритюрници, не обхващат тази възможност за неправилна употреба, т.е. инцидентно разливане на мазнина върху нагряващите елементи по време на сипване. Със съдействието на лаборатория LCIE, тази информация ще бъде докладвана на комитета по стандартизация, така че стандартът да бъде измене, за да вземе под внимание този риск.

16.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1645/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: Изсветляващ лосион за тяло „Body clear”
Марка: Body Clear
Открита в: Германия
Опасност: Химически. 4.0 % хидрохинон. Продуктът представлява сериозна химическа опасност, тъй като съдържа хидрохинон. Трябва да се допусне, че продуктът ще бъде прилаган често и интензивно, като по този начин представлява опасност за човешкото здраве. Продуктът не съответства на изискванията на Директива 76/768/EEC, отнасяща се до козметични продукти.
№ 1644/09
Категория: Комуникационно и медийно оборудване
Вид на стоката: „Дигитална видеокамера” с адаптер
Марка: -
Открита в: Унгария
Опасност: Електрически удар. Продуктът представлява сериозна опасност от електрически удар за потребителите, тъй като захранващият кабел не е надлежно закрепен за клемите (използвано е само запояване), изолацията между (SELV) намиращите се под напрежение части и достъпните части не е достатъчна (получило се е прехвърчане на искри по време на тестването за електрическа якост). Поради гореописаните причини, продуктът не съответства на подклауза 8.11.; 10.3. на MSZ EN 60065:2002 + A1:2007.
№ 1636/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "Foam dart shooter" – Устройство за стрелба със стрелички, които имат засмукващи капачета
Марка: GT Gold Time
Открита в: Германия
Опасност: Задавяне. Засмукващите капачета на мострите не отговарят на изискването, което се съдържа в 4.17.1 b на DIN EN 71-1 и са се отделили от стреличките при прилагане на малка сила на опън (6.28 N – 7.78 N).

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0263/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Плюшена играчка с вакуумни държачи
Марка: Няма информация
Открита в: Германия
Опасност: Задавяне. Малки частици, които могат да бъдат погълнати; Не са спазени изискванията по Раздел 5.13b) от DIN EN 71-1, вакуумните държачи се отделят от играчката при сила на опън по-малка от препоръчаната.
---------------------------------------- Незадоволително етикиране; Съгласно техническия доклад DIN, плюшените играчки с вакуумен държач се класифицират съгласно Таблица 9 – Кукли и играчки с мек пълнеж (категория H). Съгласно Таблица 9 от технически доклад DIN 125, играчки с мек пълнеж са подходящи за всички възрастови групи (под и над 36 месечна възраст). Следователно, не трябва да има определено възрастово ограничение върху играчката.
№ INFO0262/09
Категория: Средства за декорация
Вид на стоката: Свещ
Марка: Няма налична информация
Открита в: Финландия
Опасност: Изгаряния. Пожар. По време на теста имаше вторично запалване, тъй като искрата се запали. Съгласно стандарта за безопасно запалване, не трябва да се получава вторично запалване за повече от 10 секунди. В последните етапи на горене на свещта, декорациите се запалиха и цялата свещ изгоря, а също така и стъклената основа се счупи на парчета. Продуктът не отговаря на стандарт EN 15493. Тестът е извършен от Финландската митническа лаборатория.
№ INFO0261/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Бебешки обувки, 0-6 месеци
Марка: Бебешки аксесоари
Открита в: Германия
Опасност: Химическо. Пластификатор ди-2-етил-хексилфталат (DEHP) с концентрация >25% от теглото в използваната пластмаса и имитация на кожа.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0260/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Кофичка с комплект инструменти
Марка: Няма информация
Открита в: Германия
Опасност: Задавяне. Не са спазени изискванията на DIN EN 71-1, раздел 5.1.b). Тестването на удар приключи със отчупване на издадена част, която се побира в цилиндъра за малки частици и следователно може да бъде погълната. Ръба на пластмасовото сито се повреди, като се получиха остри ръбове и остриета. Липсват данните за производителя, включително адреса, както се изисква съгласно раздел 2 от Наредбата съгласно Акта за безопасност на оборудването и продуктите (GPSGV).
 
№ INFO0259/09
Категория: Артикули за декорация
Вид на стоката: Sky Lantern [Also known as "Wish Lanterns"]
Марка: Jinhua Yikai Paper Light Craft Factory product
Открита в: Малта
Опасност: Пожар. Продуктът представлява сериозен риск за пожар, защото след пускане, фенерите летят във въздуха без никакъв контрол. След пускане, на практика е много трудно или невъзможно да се избегне контакта между фенера и запалимите материали и резултатите са ясни.
 
№ INFO0258/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: Grunil Handreiniger Fliesspaste [hand-cleaning fluid], Article No 62480
Марка: Grunil
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Изключително високо ниво на N-nitrosodiethanolamine (NDELA – генотоксичен карциноген). Съдържание на NDELA: 337 +/- 54 µg/kg.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0257/09
Категория: Лазерни показалки
Вид на стоката: 2 в 1, лазерна показалка и светодиодна лампа
Марка: Неизвестна
Открита в: Малта
Опасност: Увреждане на зрението. Продуктът представлява сериозна опасност от увреждане на зрението, тъй като включва лазер от клас III, който е потенциално опасен за очите, когато бъде директно насочен към тях.
№ INFO0256/09
Категория:  
Вид на стоката: Четириколесна играчка, играчка 100
Марка: Тази информация не е налична
Открита в: Финландия
Опасност: Химически. Този продукт представлява химически риск, тъй като количеството от ди-(2-етилхексифталат) (DEHP) надвишава максимално разрешеното ниво от 0,1 %. Пластмасовият материал в пластмасовите дръжки съдържа 15 % DEHP от масата на материала, покрит с пластмаса. Изследването е извършено от Финландската митническа лаборатория.
№ INFO0255/09
Категория: Кухненски/готварски аксесоари
Вид на стоката: Свирещ чайник
Марка: STALMAN
Открита в: Полша
Опасност: Изгаряния. Стоката е с дефект – по време на завиране на водата, пластмасовото покритие на дръжката се е стопило и почти изцяло се е отделило от чайника. Когато чайникът е бил повдигнат, той е увиснал само на едната страна от дръжката, което води до опасност от изгаряния.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0245/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пеперуда – играчка за бутане (Pchanka-motylek)
Марка: Няма марка
Открита в: Полша
Опасност: Задавяне. Маркировката на играчката, че тя не е подходяща за деца на възраст под 36 месеца е неуместна, защото според класификацията на CEN (CEN CR 14379:2007), този тип елементарни играчки се приемат като играчки за деца на възраст под 3 години. Играчката не отговаря на основни изисквания, зададени в стандарт EN 71-1:2006, тъй като малките части отделили се от играчката попадат изцяло в цилиндъра за малки компоненти (клауза 5.1).
№ INFO0232/09
Категория:  
Вид на стоката: Тениска
Марка: Interlogo
Открита в: Полша
Опасност: Химически. Платът е опасен и не отговаря на важни изисквания, заложени в Директивата за рестрикция на химикалите 76/769/EEC, тъй като има забранено олово (в количество 133 mg/kg) установено по време на тестовете, извършени от акредитирана лаборатория. Приложени са докладите от изпитанията.
№ 1635/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Фритюрник HDF12B_9
Марка: CARREFOUR HOME
Открита в: Франция
Опасност: Пожар. Опасност от пожар, ако потребителят случайно разлее олио над отделението на загряващия елемент. Опасността е периодична и са възможни наранявания. Вероятността за нараняване е средна. Когато се появи опасността, нараняването може да бъде сериозно. => СЕРИОЗЕН риск. Технически доклад от LCIE от 29/10/2009, отнасящ се до подобен модел фритюрник. Продуктът съответства на Европейското законодателство (Нисковолтова Директива), но условията на използване, които водят до избухване на пожар, не са включени в стандарта за електрическа безопасност EN60335-1. Стандартът за електрическа безопасност, който е приложим при фритюрници, не предвижда тази възможност за неправилна употреба, т.е. случайно разливане на олио върху загряващите елементи по време на наливане. Със съдействието на лаборатория LCIE, тази информация ще бъде докладвана на комисията по стандартизация, така че стандартът да може да бъде изменен, за да вземе под внимание и този риск.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1631/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Захранващо устройство за Cambridge Audio DacMagic
Марка: Cambridge Audio
Открита в: Обединеното кралство
Опасност: Електрически удар. Доставеният AC/AC адаптер за самостоятелно захранващо устройство (PSU) може да се напука след известен период на използване и горното пластмасово покритие може да се отдели, излагайки на показ намиращи се под напрежение части. Устройството съответства на изискванията на Европейската Нисковолтова Директива 2006/95/EEC и е било тествано съгласно съответния стандарт за безопасност IEC60950, доклад 12009221-01 от TUV Rheinland, Япония. Собствената оценка на риска на компанията посочва високо ниво на сериозност на нараняванията (смърт от електрически удар) с малка вероятност нараняванията да доведат до умерен риск, който изисква уведомяване. Няма заключителни резултати от тестванията, за да се определи неизправността на пластмасовата кутия на захранващото устройство.
№ 1627/09
Категория: Облекло
Вид на стоката:
I: Рокля
II: Болеро
Марка: Kinderit
Открита в: Финландия
Опасност: Външни наранявания. Захващане, удушаване. Дрехите не съответстват на Европейски Стандарт 14682. Те представляват опасност от захващане и удушаване, поради наличието на връзки по дрехите.
I: Там, където връзките са разрешени, те трябва да бъдат закрепени към дрехата, посредством например зашиване, най-малко в една точка, която се намира на равни разстояния от изходните точки (раздел 3.1.3 на стандарта). Връзката в областта на талията при мострата не е била закрепена към самата дреха. Мострата не съответства на раздел 3.4.1 на стандарта, тъй като свободните краища на връзките в областта на талията се подават повече от допустимия максимум от 140 мм от всеки край, когато дрехата е максимално разгърната и е поставена в легнало положение.
II: Според раздел 3.2.1 на стандарта, дрехите, предназначени за малки деца, не трябва да бъдат проектирани, произвеждани или снабдявани с връзки, функционални или декоративни въженца в качулката или областта на врата. Мострата има функционални връвчици в областта на врата. Мострата не съответства на раздел 3.2.5 на стандарта, тъй като зашитите или прикрепени по друг начин украшения, като например панделки, не трябва да имат свободни краища по-дълги от 75 мм. Примките не трябва да бъдат с обиколка по-голяма от 75 мм. Мострата има “папионка” с примки, чиято обиколна надвишава 75 мм. Тестването е извършено от Финландската Митническа Лаборатория.
№ 1626/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: Течна пудра за крака "Piruet"
Марка: RASSVET
Открита в: Литва
Опасност: Химически. Течната пудра за крака "Piruet" представлява химическа опасност, тъй като съдържа 0,03-0,08% Метилизотиазолинон (INCI), който, съгласно Литовската хигиенна норма HN 62:2003 "козметични продукти: общи изисквания, забранени и ограничени вещества" Приложение 5, 57 надвишава максималната допустима концентрация в козметичния продукт. Веществото надвишава също така и допустимия максимум в козметични продукти съгласно Директивата за Козметика 76/768/EEC – както е изменена от Директивата на Европейската Комисия 2008/88/EC от 23 Септември 2008.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1624/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пластмасова кукла "Katie Outdoor Fantasy Ski Fun"
Марка: DDI
Открита в: Кипър
Опасност: Химически. Продуктът представлява химически риск за децата, защото съдържа 25 % от теглото ди-‘изононил’ фталат (DNIP). За употребата на DNIP в играчките се прилагат ограничение съгласно Анекс XVII от Европейска Разпоредба 1907/2006 (REACH).
№ 1623/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пластмасова кукла, ангел
Марка: Free & Easy
Открита в: Кипър
Опасност: Химически. Продуктът представлява химически риск за децата, защото съдържа 25.5 % от теглото си di-n-octyl фталат (DNOP). За употребата на DNOP в играчките се прилагат ограничение съгласно Анекс XVII от Европейска Разпоредба 1907/2006 (REACH).
№ 1622/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детски суетшърт
Марка: WPM
Открита в: Кипър
Опасност: Удушаване. Продуктът представлява риск от външни наранявания порди наличието на връзки за стягани на качулката. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграфи 3.2.1 според които „Облекла, предназначени за малки деца не прябва да бъдат проектирани, произвеждани или доставяни с връзки за стягане, функционални шнурове или декоративни шнурове върху качулката или около врата”.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1621/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: "Smile/Funky chic/Boogie baby" – детски суетшърти
Марка: Next Stars
Открита в: Кипър
Опасност: Външни наранявания. Удушаване. Продуктът представлява риск от външни наранявания порди наличието на връзки за стягани на качулката. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграфи 3.2.1 според които „Облекла, предназначени за малки деца не прябва да бъдат проектирани, произвеждани или доставяни с връзки за стягане, функционални шнурове или декоративни шнурове върху качулката или около врата”.
№ 1619/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "Оръжие изстрелващо самолети"
Марка: La gran familia
Открита в: Испания
Опасност: Външни наранявания. Няма предупреждения за играчка с бонбардиращи частици, както се изисква от точка 7.7 от стандарт EN 71-1. Освен това, кинетичната енергия на снарядите, изстрелвани от играчката е 0.17 J, което е над максимално допустимото за „твърди снаряди без повърхност, влияеща върху гъвкавостта’.
№ 1618/09
Категория: Осветителна техника
Вид на стоката: Настолна лампа
Марка: QIFU
Открита в: Испания
Опасност: Пожар. Прегряване. Основните недостатъци са следните:
Глава 6.5: Няма отбелязан произход, символ клас-II, предупреждения относно това как да се подменя захранващия кабел и пригодността на осветителното тяло за употреба на открито.
Глава 6.10: Номиналното сечение на жиците е 0.15 mm2, по-малко от заложеното в стандарта (0.75 mm2).

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1617/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детски суитчър и панталони
Марка: Diadora
Открита в: Кипър
Опасност: Външни наранявания. Удушаване. Продуктът представлява риск от външни наранявания, поради наличието на въженца в областта на качулката и талията. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграфи 3.2.1. и 3.4.1. съгласно които “Облеклата предназначени за малки деца не трябва да бъдат проектирани, произведени и доставени с въженца, функционални връзки и декоративни връзки в областта на качулката и врата” и “Свободните краища на въженцата в областта на талията трябва да бъдат с дължина максимум 140 мм във всеки край при дреха, отворена на максимум и положена в легнало положение, и не повече от 280 мм в закопчано състояние. Въженца без свободни краища трябва да имат примка с максимална обиколка от 280 мм, при затворено състояние”.
№ 1616/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: "So Rock" – детски суитчър
Марка: Grant
Открита в: Кипър
Опасност: Удушаване. Продуктът носи риск от външни наранявания поради наличието на въженца в областта на качулката. Продуктът не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 14682:2007, параграфи 3.2.1 според който “Облекла, предназначени за малки деца, не трябва да бъдат проектирани, произвеждани или доставяни с въженца, функционални връзки или декоративни връзки в областта на качулката или врата”.
№ 1615/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Лупа (дървена пеперуда)
Марка: Handelshaus Legler OHG
Открита в: Великобритария
Опасност: Задавяне. Оранжева пеперуда. Вижте тестов доклад 098904 (098904 -154070.pdf) - връзката за врата представлява опасност от исхемично нараняване – бледооранжевата боя съдържа 206 мг/кг от мигриращо олово, превишаващо допустимото ниво от 90 мг/кг. Червена пеперуда. Вижте тестов доклад 098905 (098905-154071.pdf) – връзката за врата представлява опасност от исхемично нараняване. Зелена пеперуда. Вижте тестов доклад 098906 (098906 -154072.pdf) – червените топчета върху главата са се отделили при прилагане на сила от 58 и 69 нютона и представляват опасност от задавяне с малки части – връзката за врата представлява опасност от исхемично нараняване.

15.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1614/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Играчка клоун / Mean Machines "Clown"
Марка: Handelshaus Legler OHG
Открита в: Великобритания
Опасност: Задавяне. Синя играчка – клоун. Вижте доклада за изпитването 098897 (098897-154064.pdf)- звънецът, главата на клоуна, яката на клоуна, задните колела и колелото с ос са се отделили при прилагането на сила под 90 нютона и те прилягат напълно в цилиндъра за малки части, като по този начин представляват опасност от задавяне. Оранжевата тъкан съдържа 103 мг/кг мигриращо олово, превишаващо максималното допустимо ниво от 90 мг/кг. Червена играчка – клоун. Вижте доклада за изпитването 098898 (098898-154065.pdf) – звънецът, задното колело и колелото с ос са се отделили при прилагане на сила под 65 нютона и прилягат напълно в цилиндъра за малки части, като по този начин представляват опасност от задавяне. Жълта играчка – клоун. Вижте доклада за изпитването 098899 (098899-154066.pdf) – звънецът и част от яката на клоуна са се отделили при сила от 30 и 75 нютона и прилягат напълно в цилиндъра за малки части, като по този начин представляват опасност от задавяне – червената и оранжавата тъкан съдържат 111 мг/кг мигриращо олово, превишаващо допустимото ниво от 90 мг/кг.
№ 1613/09
Категория: Предпазни съоръжения
Вид на стоката: Вратарска каска за младежи - G200 Junior Goalkeeping Helmet
Марка: Gray’s International
Открита в: Великобритания
Опасност: Външни наранявания. Потенциалният риск може да възникне само в случай, че бъде използвана по-голяма топка, противно на инструкциите на продукта, и в резултат на необичайните обстоятелства при тежък удар по горната част на каската продуктът няма да може да предложи подходяща защита.
№ 1612/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: VOILA AVANCE, G.97, GRIS ACERO (стоманеносиво)
Марка: INTERCOSMO
Открита в: Португалия
Опасност: Химическо. Списъкът от съставките съдържа веществото “N, N-диетилтолуен-2, 5-диамин HC1”, чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена, предвид факта, че то е включено в списъка на забранените вещества (Директива No 76/768/EEC, Приложение II, номер 1310).

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1611/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: VOILA AVANCE, C.66, ROJO INTENSO (тъмночервено)
Марка: INTERCOSMO
Открита в: Португалия
Опасност: Химическо. Списъкът на съставките включва веществото “Основно червено 2”, чиято употреба е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена, предвид факта, че то е включено в списъка на забранените вещества (Директива No 76/768/EEC, Приложение II, номер 1322).
№ 1610/09
Категория: Оборудване за хоби/спорт
Вид на стоката: Надуваеми плувки за ръце 9x6
Марка: Няма информация
Открита в: Германия
Опасност: Удавяне. Липсва писмената информация, упомената в Анекс Annex II, т. 1.4, от 8-ма Наредба, съобразно с Акта за безопасност на оборудването и продуктите (GPSGV), изискуема съгласно раздел 3(3-8) от Наредбата. Следователно не трябва да бъде даден СЕ знак. Раздел 5.3.1 от DIN EN 13138-1 не е спазен, тъй като дупките за ръцете изглеждат твърде големи за деца на възраст 2- 5. Раздел 5.5.3 от DIN EN 13138-1 не е спазен, тъй като невръщащата се клапа не работи. Липсват всички предупрежденията, изискуеми по раздели 7, 7.1, 7.2 и 7.2.1 of DIN EN 13138-1.
№ 1609/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Локомотив с три вагона; влак играчка
Марка: Relaks Toys
Открита в: Германия
Опасност: Задавяне. Не са спазени изискванията по раздел 5.1.a) от DIN EN 71-1, тъй като локомотивът съдържа отделящи се малки частици (черен комин), които лесно се побират в цилиндъра за малки частици и следователно могат да бъдат погълнати. Не са спазени изискванията по раздел 5.1.b) от DIN EN 71-1 съвместно с раздел 8.7 от DIN EN 71-1 (тест на удар). Окачването на колелото на червения вагон се отдели и от синия вагон се отдели остър фрагмент. И двете части се побират в цилиндъра за малки частици и следователно могат да бъдат погълнати. При XRF облъчването (използва се мобилен рентгенов флуоресцентен анализатор), в зеленият пластмасов вагон бяхо открити високи нива на олово, хром и арсен. Обаче, химическият анализ на материалите съгласно DIN EN 71-1 не показа нередности по отношение на миграционните лимити.

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1608/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Детско яке "Impol"
Марка: Reflex
Открита в: Германия
Опасност: Задушаване. Детското яке има връзки на качулката близо до врата. Краицата на връзката има метални накрайници с възел. Връзките близо да врата представляват повишен риск от задушаване (напр. ако се увият около съоръжения за игра, ескалатори, врати на училищен автобус или спици на велосипеди и др.).
По DIN EN 14682, връзки и шнурове на качулките и зоната около врата вече не се позволяват при облекло предназначено за деца до седемгодишна възраст (височина 134 cm). При облеклото за по-големи деца, позволената дължина на връзките и шнуровете е ограничена.
Информация:
Позволена е по-нататъшна продажба само без връзките. Етикетът на якето не включва размера на дрехата.
Вносителят беше идентифициран чрез EAN номера:
A. Kamm Textilvertriebs GmbH Im Berntal 1 35083 Wetter
№ 1607/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: SARCODES CREME ANTI-RUGAS ILUMINADOR TRIPLO V (Sarcodes Triple V Озаряващ крем против бръчки)
Марка: UTSUKUSY
Открита в: Португалия
Опасност: Химически. Въпросният продукт съдържа веществата ‘Aconitum napellus’ и ‘Datura stramonium’, употребата на които и забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена, тъй като то е в списъка със забранените вещества (Директива No 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1285).
№ 1606/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: SARCODES CREME HIDRANTE REGENERANTE (Sarcodes Регенериращ хидратиращ крем)
Марка: UTSUKUSY
Открита в: Португалия
Опасност: Химически. Списъкът със съставка включва веществата 'Curare' и 'Cannabis sativa', употребата на които и забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена, тъй като то е в списъка със забранените вещества (Директива No 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1285).

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1605/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: VOILA AVANCE, 8.30, RUBIO CLARO (светло русо) DORADO INTENSO (наситено златисто)
Марка: INTERCOSMO
Открита в: Португалия
Опасност: Химически. Списъкът със съставка включва веществото “HC Yellow No 5”, употребата на което е забранена в козметичните продукти и продуктите за лична хигиена, тъй като то е в списъка със забранените вещества (Директива No 76/768/EEC, Анекс II, реф. 1285).
№ 1604/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: “Geldborse K-Classic, echtes Rindleder” [Портфейл K-Classic, естествена телешка кожа]
Марка: K-Classic
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Азотни бои. Черната кожа на отделенията за кредитни карти съдържа амин бензидин (CAS No 92-87-5) в следните количества:
145 mg/kg (HPLC/DAD)
168 mg/kg (LC/MS)
(Лимитът според мнението на ескпертите е 30 mg/kg)
de: Azofarbstoffe. Nachweis des Amins Benzidin (CAS-Nr. 92-87-5) im schwarzen Leder des Kreditkartenfaches in einer Menge von:
145 mg/kg (HPLC/DAD)
168 mg/kg (LC/MS)
(Grenzwert laut Gutachten 30 mg/kg)
№ 1603/09
Категория: Осветителна техника
Вид на стоката: Лампа с клипс
Марка: SHINLY
Открита в: Испания
Опасност: Токов удар. Тази лампа са счита за небезопасна, тъй като не отговаря на следните раздели от Стандарт EN 60598-2-4:
- Глава 4.5 (Маркировка), тъй като няма маркировка или инструкции за безопасност.
- Глава 4.6 (Конструкция), поради следните недостатъци:
• шнурът преминава над твърди повърхности и остри ръбове, което може да доведе до изтриване на изолацията на кабела;
• държача на лампата, монтиран в осветителното тяло не отговаря на изискванията за бизопасност по време на поставяне на лампата;
• ръкавите, монтирани на осветителното тяло не са достатъчно обезопасени;
• контакт между достъпни метални части и оголени части, които са разделени само от една основна изолазия и не са ефективно защитени.
- Глава 4.9 (Накрайници), тъй като накрайниците не са добре закрепени за осветителното тяло.
- Глава 4.10 (Външно и вътрешно окабеляване), поради следните причини:
• характеристиките на гъвкавия кабел за захранването са по-ниски от определениет в Стандарта, и сечението на проводниците е 0.3 mm2, което е по-малко от изискваните по Стандарта 0.50 mm2;
• шнурът няма ръкав, който да го защитава от металните части и следователно изолацията му може да се износи;
• няма заключващ механизъз против изтегляне, който да намали напрежението върху проводниците;
• монтираният щепсел няма същата степен на защита от токов удар като осветителното тяло;
• сечението на проводниците, формиращи вътрешното окабеляване е 0.15 mm2, което е по-малко от изискваните по Стандарта 0.50 mm2;
•вътрешното окабеляване не е защитено от остри ръбове;
• осветителното тяло не е снабдено с ръкав, направенот резистентен и изолиращ материал..
- Глава 4.11 (Защита от токов удар), тъй като оголените части са достъпни след отстраняване на разглобяемите части и металните части са отделени от оголените части само е една основна изолация.

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1602/09
Категория: Електрически уреди
Вид на стоката: SCARLETT ENGLAND SC-2076 – сешоар за коса
Марка: SCARLETT ENGLAND
Открита в: Словакия (Словашка република)
Опасност: Токов удар. Продуктът не отговаря на изискванията на стандарти STN EN 60335-2-23: 2004 + A1: 2009 и STN EN 60335-1: 2003 + A11: 2004 + A1: 2005 + A12: 2006 + A2: 2007 по следните членове: 7.1; 7.6; 7.12; 7.12.5; 7.13; 7.14 – несъответстващи символи, маркировка, информация, ръководство и инструкции.
10.1: Захранването при номинално напрежение и нормална температура на използване не съответства на разрешеното отклонение.
24.1: Частите не съответстват на изискванията за безопасност IEC 25.8: Номиналните диаметри на проводниците на захранващия кабел не съответстват на заложениет стойности.
30.1: Диаметърът на кръглия отпечатък превишава стойността от 2 mm.
Продуктът представлява сериозен риск от токов удар за потребителите.
№ 1601/09
Категория: Мебели
Вид на стоката: Маса
Марка: HALMAR
Открита в: Полша
Опасност: Външни наранявания, порязвания. Поради недобра конструкция, продуктът е нестабилен. Ако се постави нещо тежко до ръба на масата, тя ще се срути, като това представлява риск от наранявания: порязване, удар, охлузвания и други наранявания.
№ 1600/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Sportsman и Sportsman Touring
Марка: Polaris
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Вънини наранявания. Загуба на контрол върху управлението. Polaris са установили, че някои от моделите Sportsman 550 или 850 от 2009-2010, или произведени между 1 януари 2009 и 31 август 2009 може да са били произведени с поддържащи компоненти, които не отговарят на стандартите за качество на Polaris. Прекалено голям отвор за монтиране на кръгла сглобка и/или недобре стегнати болтове на уравляващата ос могат да причинят по-малка от необходимата за задържане на кръглата сглобка в управляващата ос сила на скобата. Възможно е намалената сила на скобата да не може да задържи добре кръглата сглобка при всички обстоятелства, което може да доведе до нежелано движение между кръглата сглобка и управляващата ос. Това движение може да доведе до ускорено износване на кръглата сглобка и управляващата ос. Ако това се случи, управляващата ос (оси) трябва да бъдат подменени. Нефункционирането на тези компоненти може да доведе до загуба на контрол, което да доведе до катастрофа и сериозни наранявания на водача. Виж Приложение 4 за доклад от изпитанието.

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1599/09
Категория: Екипировка за хоби/спорт
Вид на стоката: Yak спасителни торби
Марка: Yak
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Удавяне. Установено е, че в някой случаи връвта за хвърляне има свръзки по въжето. Когато се приложи сила към въжето, то се отделя. Ограничено разпространение. Няма доклад от изпитание.
№ 1598/09
Категория: Химически продукти (лепило)
Вид на стоката: "RED SUN" – Комплект за поправка на спукана велосипедна гума
Марка: BRICOGAR
Открита в: Испания
Опасност: Химически. Открито е наличието на бензен в лепилото в концентрация по-висока от 0.1%.
№ 1595/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Играчка за бутане – седяща мечка
Марка: Poptoy
Открита в: Финландия
Опасност: Задавяне. Малки части (очи) се отделят по време на изпитанието на опън 8.4. Падналите части попадат в цилиндъра за малки части (8.2). Стоката представлява опасност от задаване, поради наличието на малки части и не отговаря на стандартите, раздел 5.1. Изследването е извършено от Финландската митническа лаборатория.

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1594/09
Категория: Химически продукти
Вид на стоката: "Muschio Bianco" – ароматни пръчки
Марка: HEM
Открита в: Италия
Опасност: Химически. Канцерогенен. Извършените изпитания от ARPAL (Агенция за защита на околната среда в Лигурия) в отдела й в провинция Генуа, са открили 5 mg/m3 бензол в непосредствена близост до запалената пръчка. С такава концентрация, в рамките на около 2 m3 от пръчката, като приемем пълна дифузия на веществото във вътрешен обем от 30 m3, резултатът ще бъде около 0.3 mg/m3, което при възрастен (70 kg) след четири часа излагане ще се равнява на 1.25 mg/ден. Тази стройност е близка до „критичното ниво на концентрация” 1.6 mg/ден, зададено в оценката на риска за бензол, извършено от Германия, в обхвата на Регламент (EC) № 793/93/EEC: 'За предварително разглеждане се използва минимално MOE от 10, което ще се равнява на критична въздушна концентрация от 0.1 ppm или вътрешен телесен товар от 1.6 mg/човек/ден'. Тази стойност е неприемлива, имайки предвид, че бензолът е доказан канцероген.
№ 1593/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Електрически унищожител на комари
Марка: CCJGE
Открита в: Малта
Опасност: Токов удар. Проучванията са показали, че при тестването пръстът може да докосне намиращи се под напрежение части на уреда. - Вижте доклада от изпитанието със снимки.
№ 1592/09
Категория: Светлинно оборудване
Вид на стоката: Халогенен прожектор
Марка: RAYDAN
Открита в: Испания
Опасност: Токов удар. Различни наранявания. Наблюдавани са следните примери на несъответствие със стандартите:
- Мощността на крушката не е показана на никакво място, което да е видно при смяна.
- Няма твърдението или съответния символ „Сменете всеки обезопасителен екран с пукнатини”.
- Няма IP цифри, F символ или предупредително съобщение.
- Някои букви или цифри на етикета са по-малки от 2 mm.
- Няма информация за теглото или максималната зона на осветяемост от прожектора.
- Когато едната страна на металния корпус беше ударена, материалът се счупи и частта падна, като остави отвор с размери около 25 х 16 мм, през който могат да влязат вода и прах.
- Етикета с данни се отдели изцяло по време на изпитанието на устойчивост и при четвъртия работен цикъл, крушката се счупи в единия си край, като почерни фасунгата и замъгли стъкления дифузер. При опит за отваряне на уреда за смяна на крушката се стигна до счупване на връзката, при което уредът не можеше да предостави затваряне, отговарящо на целите на IP, изискани от стандарта.
От гледна точка на несъответствието на продукта, той може да доведе до различни опасности, като токов удар, прегряване и изхвърляне.

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1591/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "Westernland" – револвер играчка
Марка: IDEAL
Открита в: Австрия
Опасност: Увреждане на слуха. Мострата се класифицира като играчка, използваща капси. Според инструкциите, мострата трябва да се използва само с капси "WICKE, № 0220 или 0227". Според EN 71 част 1, клауза 4.20, C-претеглената пикова емисия на звуковото налягане LpCpeak, възпроизведено от играчка, използваща ударни капси не трябва да надвишава 125 dB. Както е описано в доклада от изпитанията, изпитанията са извършени с капси от типа „EURO CAPS” № 0220, произведени от компанията WICKE, закупени от пазара. Както също е споменато в доклада, е измерена C-претеглената пикова емисия на звуково налягане LpCpeak от 139.3 ± 1.5 dB, която доста надвишава максималното разрешено ниво. Възможното увреждане на слуха е оценено въз основа на (1) постоянен шум, (2) шум, с пикове на звуково налягане (импулсен шум) и (3) акустична травма, предизвикана от шум на внезапни гърмежи и експлозии. Увреждането на слуха е възможно от 85 dB (A) нагоре до 89 dB само след дълго излагане, от 89 dB нагоре, вероятно след кратно излагане. Над 94 dB (A) вече съществува сериозна опасност от увреждане на слуха. Шум с пикове на налягане на звука (импулсен шум) представлява по-сериозна опасност за слуха, отколкото постоянния шум. Внезапните гърмежи, по време на дейности, като стрелба, или гърмежи, предизвикани от пистолети-играчки, фишеци и др., на практика са опасни източници на чисто импулсен шум. Тъй като динамичното въздействие на шума, който те предизвикват е толкова кратко, нивото на налягането на звука е по-ниско от реално възпроизведеното опасно ниво на налягане на звука(Deutsches Arzteblatt 96, издание 16, 1999). Въпреки че то носи предписаното предупреждение „Не използвайте в близост до ушите”, обичайното и предвидимо поведение на децата трябва да се има предвид, а не само използването според инструкциите. Поради тази причина, трябва да се приеме, че не е задължително децата да избягват стрелба на по-малко от 50 см от своите уши или ушите на друго дете (минималното разстояние според стандарта), но могат да стрелят с пистолета по-близо, като по този начин ще изложат себе си или други на високо пиково налягане на звука. Поради тази причина, има опасност от увреждане на слуха. Предоставената мостра показва неоправдано висока опасност и поради това се приема за опасна, според §5(5)(1) от LMSVG. Според §16(1)(1) от LMSVG, пускането на пазара на опасни стоки е забранено.
№ 1590/09
Категория: Химически продукти
Вид на стоката: 3 туби от цианокрилно, неопреново лепило и лепипо за общи цели
Марка: Glue Star
Открита в: Франция
Опасност: Химически. Опасност от отравяне.
Наличие на:
1 - в цианокрилното лепило: над 1% хлороформ, опасно вещество, зададени предупреждения за опасност R22, R48/20/22 и R40:
- Вреден при поглъщане
- Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане
- Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект
Указът от 07.08.1997 г. (REACH Приложение XVII) забранява концентрации на хлороформ, по-големи от 0.1% в продукти, предназначени за масова употреба.
2 - в неопреново лепило: над 20 %over 20% толуол, вещество с категория на опасност 3 и репротоксично веществ, зададени предупреждения за опасност R63, R48/20 и R38.
Член R. 521-37 от Закон за околната среда (REACH Приложение XVII) забранява концентрациите на толуол да са по-големи от 0.1% в лепила, предназначени за масова употреба.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Несъответстващ и опасен.
№ 1589/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Сешоар
Марка: Elta
Открита в: Германия
Опасност: Изгаряния. Пожар. Изгорял по време на изпитанието за устойчивост и употреба, захванал е коса; кабелът се е прекъснал. Изпитанията на 16-те сешоара са били подбрани изпитания в съответствие с DIN EN 60335-1:2002+
A11:2004+A1:2004
+A12:2006+A2:2006. Запалването е причинено от изпитанието на устойчивост, продължило 400 часа (15 мин. включен/15 мин. изключен), както се изисква от Stiftung Warentest, организация за защита на потребителите. При едно от четирите изпитания за устойчивост, извършени с Elta HT352 се е запалил след 72 часа непрекъсната употреба. Няколко последващи изпитания потвърдиха, че двигателят на вентилатора блокира след 2 или 3 дни, което води до неговото счупване. Поради тази причина, изискването за 200 часа живот не е изпълнено.
Изпитанието е извършено по следния начин:
DC двигателя се поврежда след 72 часа изпитания за устойчивост, уредът се загрява, активира се температурния регулатор за автоматично изключване, уредът се охлажда, нагряващите бобини получават отново захранване, уредът се загрява, активира се температурния регулатор за автоматично изключване, и т.н. Температурният регулатор за автоматично изключване не се активира след повторение номер 300, уредът се запалва. Поради тази причина, изпитанието в съответствие с 24.1.4 е извършено само индиректно. Изискването за живот на температурния регулатор за автоматично изключване от 300 цикъла, поради тази причина, не може да бъде изпълнено.

11.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1588/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Много-волтов AC-DC захранващ блок
Марка: Everpower
Открита в: Испания
Опасност: Пожар. Токов удар. По време на тази част от тестването, която включва нагряване, трансформаторът е престанал да работи и е станал негоден. Това оборудване се приема за не безопасно и не отговаря на своите цели, тъй като може да създаде различни опасни ситуации, като късо съединение, прегряване или токов удар по време на обичайната му употреба.
№ 1587/09
Категория: Светещи вериги
Вид на стоката: Светеща верига с мигащ блок
Марка:  
Открита в: Унгария
Опасност: Токов удар. Пожар. Стоката представлява сериозна опасност от токов удар, тъй като кабелът няма осигурена ефективна защита срещу сили на дърпане. Той може да се повреди, защото входовете на кабела към мигащия блок имат остри ръбове. Изолацията на частите под напрежение не е достатъчна, като поради тази причина се появява предаване на заряд. Зоната на напречното сечение е по-малка от изисканата от стандарта и пожаро-устойчивостта на фасунгите не отговаря на изискванията. Поради горните причини, стоката не отговаря на 5.2.1.; 5.2.7.; 5.2.10.; 10.2.2.; 13.3.1. от MSZ EN 60598-1:2005 + A1:2007 и 20.6.13.; 20.10.1.; 20.14.; 20.15. от MSZ EN 60598-2-20:2000 + A2:2004.
№ 1586/09
Категория: Не е налична
Вид на стоката: Мини Liberty Lites
Марка: Liberty Lites
Открита в: Малта
Опасност: Изгаряния. Пожар. Стоката представлява опасност от пожар и изгаряния, тъй като напълненото гориво за запалки е прекалено много и тя няма достатъчна устойчивост на продължително горене. Стоката не отговаря на съответния Европейски стандарт EN 9994.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0244/09
Категория: -
Вид на стоката: Украшение във формата на връзка миниатюрни червени гроздови зърна
Марка: -
Открита в: Испания
Опасност: Задавяне. Декоративните гроздови зърна са с такава форма, цвят, външен вид и размер, че потребителите (особено деца), могат да ги объркат за хранителни продукти. При изпитанието на теглене, извършено с референция към стандарт EN 71-1, отнасящ се до безопасността на играчките, гроздовите зърна са се отделили при упражнена сила от 20 и 40 N. Минималната определена стойност е 90 N. Резултатите от изпитанието са малки части, които попадат изцяло в цилиндъра за изпитания (параграф 8.2 от стандарт EN 71-1).
№ INFO0243/09
Категория: Играчка
Вид на стоката: Дървен пъзел костенурка
Марка: Не посочена
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Разрешената стойност на олово в частите на пъзела оцветени в ЗЕЛЕНО (177.7 mg/kg или 186.5 mg/kg) е надвишена, което може да доведе до опасности за здравето. Тъй като това е пъзел за деца на възраст под 36 месеца, има възможност оловото да бъде облизано и/или отхапан. Предупреждението "Неподходящо за деца на възраст под 3 години" е неприемливо.
№ 1585/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Цветно осветително тяло Малката Поли
Марка: Heng Guan
Открита в: Малта
Опасност: Токов удар. Риск от токов удар. Децата са привлечени от изводите цокъла. Като осветително тяло атрактивно за деца, лампата трябва да работи с (24 V) трансформатор, а не на 220V/110V. Към стоката няма никакви предупреждения или инструкции за употреба. Стоката не отговаря на съответните Европейски стандарти

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1584/09
Категория: Козметика
Вид на стоката: Лак за нокти Sydney, TL DESIGN
Марка: TL DESIGN
Открита в: Естония
Опасност: Химически. Стоката съдържа дибутил фталат 8.2% (w/w), който е описан в Приложение II от Директива 76/768/EEC като забранено вещество. Дибутил фталат може да увреди нероденото дете и носи възможен риск за увреждане на възпроизводителните функции. Фталатите имат отрицателен ефект върху развитието на репродуктивните органи.
№ 1583/09
Категория: Дрехи
Вид на стоката: Мъжки къси и тесни долни гащета, черни
Марка: Viva
Открита в: Германия
Опасност: Химически. При производството на тези къси и тесни мъжки долни гащета са използвани забранени азо оцветители. Разлагането на една или повече от азо групите може да доведе до образуването на един от карциногенните амини, описани в Приложение 1 (7) от Наредбата за потребителски стоки (или Директива 2002/61/EC).
№ 1582/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: "Super Police – специална мисия" играчка, състояща се от пистолет и мишена
Марка:  
Открита в: Франция
Опасност: Увреждане на зрението. Според параграф 4.17 от стандарт nf en 71-1, наличието на смукател (в края на стрелите), който може да бъде отделен със сила от 10 n. опасност от травма на окото.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1581/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: Сешоар
Марка: RAYDAN
Открита в: Испания
Опасност: Токов удар. Стоката не съответства на следните глави от EN 60335-2-23:
- Глава 7 (Маркировка и инструкции), параграф 7.14, тъй като диаметърът на кръга положен върху символ 5582 за стандарт IEC 60417 е по-малък от 10 mm.
- Глава 8 (Защита от достъп до активни части), параграф8.1, точка 8.1.2., тъй като частите под напрежение са достъпни за сонда за изпитание 13 за целите на EN 61032.
- Глава 25 (Връзка на захранване и външни гъвкави кабели), параграф 25.8, тъй като номиналното напречно сечение на захранващия кабел (0,75 mm2) е по-малко от 1,00 mm2, което се изисква от стандарта за уреди с номинален ток от между 6 и 10 ампера.
№ 1580/09
Категория: Електроуреди
Вид на стоката: "Leiva Electricidad" – Електрически контакт за стенен монтаж
Марка: LEIVA
Открита в: Испания
Опасност: Токов удар. В допълнение на неправилното етикиране, стоката не издържа на изпитанието на нагряване и натиск от топче при нагряване до 125?C, в случаят, когато частите са използвани за подсигуряването на други части, през които преминава електрически ток.
№ 1579/09
Категория: Ободудване за деца
Вид на стоката: Система за пътуване Flyte и кош за носене на бебе Spin
Марка: Mothercare
Открита в: Обединено кралство
Опасност: Външни травми. Липсва предупредителен етикет във вътрешната част на коша за носене на бебе/стол за кола. Този етикет съветва потребителите да не поставят столове за бебе за автомобил, които гледат назад върху седалки за пътници с предни въздушни възглавници, освен ако въздушната възглавница не е деактивирана. Въпреки че предупредителният етикет липсва на капака на стола за кола, той се намира на корпуса на стола и в ръководството за потребителя. Съществува ниска опасност от травма, но ако тя се случи, ще бъде много тежка. Всички стоки продадени до момента са повлияни. Повлияна е уязвима възрастова група. Подходящи предупреждения отстрани на коша за носене на бебе и в ръководството на потребителя.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1578/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Набор инструменти Joiner's – набор от ръчни инструменти
Марка: Joiner’s
Открита в: Полша
Опасност: Порязване. Играчката не отговаря на основни изисквания, зададени в стандарт EN 71-1:2006, поради издатини (клауза 4.7), появяващи се по различни елементи на комплекта. Също така, маркировките са недостатъчни, според клауза 7.5 от стандарта, поради липсата на предупреждение: "Използвайте само под надзора на възрастен”.
№ 1577/09
Категория: Свещи
Вид на стоката: Свещ в стъклен съд
Марка: COLOR BABY
Открита в: Испания
Опасност: Изгаряния. Пожар. В допълнение на липсата на достатъчно етикети, тази свещ е в нарушение на EN 15493, тъй като стъкленият съд се е счупил по време на изпитанието с горене.
№ 1576/09
Категория:  
Вид на стоката: "Arquero" – Лък със стрели и отделни смукателни чашки
Марка: Неизвестна
Открита в: Испания
Опасност: Увреждане на зрението. Стоката носи опасност от увреждане на зрението, поради наличието на смукателни чашки, които могат лесно да се отделят. Стоката не отговаря на Директива за играчките и съответния Европейски стандарт EN 71.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ INFO0242/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Набор за снемане на отпечатъци с железен прах (Fingeraftrykss?t med jernpulver)
Марка: Anders And & Co; Donald Duck Magazine
Открита в: Дания
Опасност: Химически. Стоката се състои от повече от 90% железен прах и се продава като играчка за деца. Трябва да се приеме, че някои деца ще погълнат част от прахта. Опасността от метала желязо е свързан с корозивен ефект в стомаха, докато оралният прием на оксидирано желязо води до опасност от отравяне на организма. Токсичната доза е 30 mg/kg bw. Приложени са списък на съставките и доклад за оценка на риска, извършен от компанията (доклад от изпитания.)
№ INFO0241/09
Категория: -
Вид на стоката: Плюшено куче-играчка
Марка: CIAK TOYS
Открита в: Австрия
Опасност: Задавяне. Мострата на плюшеното куче-играчка е обект на Spielzeugverordnung (Наредба за играчки) BGBl. 823/1994 както е изменена. Изискванията за безопасност се считат за изпълнени, ако играчката е произведена съгласно хармонизираните европейски стандарти (EN 71). Играчките за деца под 36 месеца трябва да отговарят на съответните изисквания на EN 71 Част 1. Съгласно EN 71 Част 1, раздел 5.1, играчките от този вид и отделящите се части на играчките не трябва да се поместват в цилиндъра за малки части съгласно раздел 8.2. Освен това, малки части не трябва да се отделят по време на тестванията, описани в стандарта. Както може да се види в доклада от тестването, (металният) ключодържател може да бъде издърпан с ръка и при тестването съгласно 8.4 (тестване на опън) се отделя при сила от 38 N. Освен това, (пластмасовият) нос може да бъде издърпан с ръка, прилагайки малка сила. Също така, (пластмасовите) очи се отделят при прилагане на сила от 30 N по време на тестването съгласно 8.4 (тестване на опън). Ключодържателят, очите и носът представляват малки части според смисъла на 8.2. Поради своята форма и размер, те представляват опасност от задавяне. Наличната мостра е свързана с неоправдано голям риск и поради тази причина се счита за опасна съгласно §5(5)(1) на LMSVG. Съгласно §16(1)(1) на LMSVG пускането на вредни стоки на пазара е забранено.
№ INFO0240/09
Категория: Моторни превозни средства
Вид на стоката: Мини четириколесно превозно средство
Марка:  
Открита в: Словакия (Република Словакия)
Опасност: Външни наранявания. Пожар. Стоката не отговаря на изискванията на Наредба на правителството на Република Словакия № 310/2004 Z. z. въвеждаща Директива за машини 98/37/EC в членове: 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.6, 1.5.8, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.5, 3.1.2, 3.2.2, 3.4.2 и 3.6.1. Двигателят е проектиран от неподходящи материали, които могат да застрашат безопасността или здравето на човека работещ с машината. Четириколесното превозно средство няма предупредителни светлини, с които да предупреди другите водачи за промяна в скоростта му. Неподходящата конструкция на лостовете за управление на предните и задните спирачки водят до тяхното освобождаване и в резултат на това, недостатъчна спирачна сила и плъзгане на ръката от кормилото. Капак от твърда пластмаса с остри ръбове, той се напуква и чупи. Тръбата за подаване на гориво е изработена от неподходящ материал, който след прегряване става непластичен и не се уплътнява, което води до изтичане на гориво в околната среда. По време на изпитанието се счупи задната лагерна втулка. Ръководствата за потребителя и поддръжка са предоставени на чешки език и са за друг тип продукт – Mini Quaddrino 50cc2T. Инструкциите за безопасност и инструкциите на производителя върху продукта не са предоставени на словашки език. Продуктът носи сериозен риск за потребителите.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1575/09
Категория: Оборудване за хоби/спорт
Вид на стоката: Ловна пушка Sauer 303, ловен пистолет
Марка: SAUER / SIGSAUER
Открита в: Германия
Опасност: Външни наранявания. След месец Май 2009 г., неточността при сглобяването на ударника е около 15% спрямо другите компоненти; 0.3 мм по-дълъг отколкото конструкцията позволява; блокиращото устройство на ударника може да се активира и прекалено дългия ударник, може да достигне до запалителя.
№ 1574/09
Категория: Играчки
Вид на стоката: Пластмасова раница с плажни играчки
Марка: Sand Toys
Открита в: Испания
Опасност: Външни наранявания.
- Тази играчка е предназначена за деца на възраст под три години.
Въпреки това:
- Предоставената документация насочва към деца на възраст над три години.
- Играчката има СЕ марка. От гледна точка на горното, документацията не подкрепя СЕ марката.
- На играчките има отпечатан символ, който посочва, че те са забранени за деца на възраст под три години. Колелцето може да бъде отделено от играчката с ръка, като се появяват остри ръбове и на играчката има връв, която е по-дълга от 220 мм, което може да доведе до удушаване.
Заключения: Опасност от травми от остри оси и наличието на връв, която е по-дълга от 220 мм, което може да предизвика удушаване.
№ 1573/09
Категория: -
Вид на стоката: Надуваеми поясни ленти за ръка
Марка: Power rangers jungle fury
Открита в: Испания
Опасност: Удавяне. Стоката не е издържала изпитанието за устойчивост при пробиване, защото тя се е пробила при упражнена сила по-малка от 5N.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1572/09
Категория: Играчка
Вид на стоката: 25 балона
Марка: Не е посочена; Продавани с марка: Zeemann textielSupers
Открита в: Германия
Опасност: Химически. В гореспоменатата стока е отчетена миграция в изкуствена слюнка от 4502 µg/kg от общо N-нитрозамини. За балони, които са изработени от естествена или синтетична гума, е зададено максимално количество от 0.05 mg/kg за балон за N-нитрозамини и максимално количество от 1.0 mg/kg за балон за вещества, които могат да се превърнат в N-нитрозамини. Въпросната стока, поради тази причина, е негодна за пускане на пазара, в съответствие с § 6 № 3 от Наредбата за основни стоки.
№ 1571/09
Категория: Играчка
Вид на стоката: „Animalz Crocodile - Lauf Krokodil”
Марка: AGLOW TOYS
Открита в: Германия
Опасност: Задавяне. Стоката е класифицирана според ЕС указание CR 14379:2002 таблица 13 като играчка за деца на възраст под три години и не трябва да има малки части, които могат да бъдат погълнати. Ключът за навиване и колелата са се отделили, когато са били изложени на сила от съответно 27 N и 54 N и могат да бъдат погълнати.
№ 1570/09
Категория: Домакински уреди
Вид на стоката: Тостер
Марка: TechnoStar
Открита в: Германия
Опасност: Токов удар. Риск от токов удар. Не отговаря на DIN EN 60335-1, № 8.1.3: Има недостатъчна защита срещу случайното докосване на активни части (в този случай загряващи елементи), тъй като няма гаранция, че всички полюси на напрежението могат да бъдат изключени. Когато щепселът е в контакта, топлинните елементи са свързани с фазата.

02.12.2009 г.
ОПАСНИ СТОКИ В ЕВРОПА

№ 1569/09
Категория: Дрехи
Вид на стоката: Текстилна обувка, черна
Марка: Sweet Day
Открита в: Германия
Опасност: Химически. Нивото на биоцидна фумарова киселина диметил естер (диметил фумарат, DMF) надвишава разрешеното ниво от 0.1 mg/kg, зададено в решение 2009/251/EC; Диметил фумаратът (DMF) предпазва от гъбички, но също предизвиква контактен дерматит с възпаление, сърбеж, изгаряне и зачервяване; може да предизвика и остри респираторни затруднения.
№ 1568/09
Категория: Облекло
Вид на стоката: Анорак
Марка: HUGO BITTI
Открита в: Испания
Опасност: Удушаване. Този анорак има качулка, която се отделя с копчета тик-так, което не отговаря на параграф 3.2.1 от стандарт EN 14682: „дрехи, предназначени за малки деца не трябва да се проектират, произвеждат или снабдяват с шнурове, функционални или декоративни връзки в зоната на качулката или врата”. Освен това, в края на връзките има възли и те не могат да бъдат подсигурени, което означава, че артикула не отговаря на следните раздели от стандарта:
- 3.1.1. „Свободните краища на шнурове, функционални връзки и завързани колани или шалове не трябва да имат триизмерни украшения или възли и трябва да бъдат подсигурени, за да се предотврати износване.”
- 3.1.3 „В случаите, когато са разрешени шнурове, те трябва да бъдат прикрепени към дрехата, например с оверлог шев в поне една точка, която да е разположена равностоящо от изходните точки.”
№ 1567/09
Категория: Цимент
Вид на стоката: Супер цимент Портланд CEM I 42,5 N
Марка: CEMEX Broceni
Открита в: Естония
Опасност: Химически. Стоката представлява химическа опасност, защото съдържа 0,0015% разтворим хром VI от общото сухо тегло на цимента. Хидратиран цимент и съдържащ цимент разтвор, който съдържа разтворим хром VI повече от 0,0002 % от общото сухо тегло на цимента не трябва да се използва или пуска на пазара.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55