01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Архив - Новини
24.04.2014 г.
Комисия за защита на потребителите като официален партньор на Държавната агенция за закрила на детето
обявява старта на Национална кампания 2014 г. на тема:

„Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”

Националната кампания е инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и е посветена на правата на детето и осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата в Република България. Кампанията се организира в партньорство с държавните институции, органи по закрила на детето, граждански организации, и с активното съдействие и участие на общините. Мотото на кампанията е „ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТ! ДА ПРОМЕНИМ МИСЛЕНЕТО!”


14.04.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по гр. дело №10541/2013 г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу ЗАД“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” за прогласяване на нищожността на текста в раздел XI.”Прекратяване”, в т.1.1 от Общите условия за застраховка „Бонус Каско” на ЗАД „Булстрад ВИГ”. Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едномесечен срок от последното съобщение всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.


09.04.2014 г.
Потребители подават жалби след покупка на уреди за спестяване на ток и автомобилно гориво

За период от три месеца в Комисията за защита на потребителите постъпиха над 40 жалби от граждани срещу търговци, които предлагат уреди за спестяване на гориво и електроенергия през интернет. Потребителите твърдят, че са заблудени от информацията за устройствата и обещаваните резултати, които се постигат при ползването им.

 


02.04.2014 г.
КЗП отчете резултатите от проект „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете постигнатите резултати от изпълнението на проекта „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по Оперативна програма „Административен капацитет” на заключителна пресконференция в БТА. В нея взеха участие Веселин Златев - председател на КЗП, Моника Бийчър - директор на дирекция ОПАК и ръководител на Управляващия орган на ОПАК и Тома Томов – ръководител на проекта.


01.04.2014 г.
Представител на КЗП участва в среща в Брюксел с Невен Мимица за официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане

На 1 април 2013 година представител на Комисия за защита на потребителите (КЗП) взе участие в среща в Брюксел с Комисаря по въпросите на защитата на потребителите Невен Мимица. Поводът на срещата, проведена в рамките на Европейския потребителски форум на високо равнище 2014, бе официалното откриване на Европейската експертна група за електронно правоприлагане (e-Enforcement Expert Group), в която КЗП има активно участие.


15.03.2014 г.
КЗП се срещна с бизнеса за едни по-справедливи взаимоотношения между търговци и потребители

Над 70 търговци изпратиха свои представители на първата среща на Комисията за защита на потребителите с бизнеса по повод инициативата за повишаване ефективността, бързината и точността при разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци. Темата на форума бе „Законодателството за защита на потребителите в България – търговци и потребители в едни по-справедливи взаимоотношения”.

 


12.03.2014 г.
Близо 70% от жалбите в Комисията за защита на потребителите са удовлетворени
Над 35 000 проверки извърши ведомството през миналата година

Близо 70% от постъпилите 17 834 жалби в Комисията за защита на потребителите (КЗП) през 2013г. са решени в полза на гражданите. Оплакванията са свързани предимно с дефектна комуникационна и аудиовизуална техника, битови уреди и услуги, обувки и мебели. Потребителите са се оплаквали във ведомството и за качеството при предоставяне на туристически продукти.


12.03.2014 г.
Експертите на КЗП: Обръщайте внимание на обозначаването на цените!

Потребителите посещават ежедневно големите вериги за хранителни стоки, както и по-малките квартални магазини. Един от основните критерии при избора на продукти е цената, затова е важно да се обръща внимание на обозначаването й, както при предлагането на стоки в промоция, така и при продажбата им на редовни цени.

 


11.03.2014 г.
КЗП стартира кампания за ефективно разрешаване на потребителските спорове

01.08.2013г.

Смисълът на създаването и съществуването на помирителни комисии, като един от съвременните европейски способи за извънсъдебно решаване на спорове, е да действа безпристрастно при установяване на истината, като дава възможност на всяка от страните да изложи позицията си и да се запознае с всички факти и аргументи на другата страна. Разглеждането на спора от Помирителната комисия няма за цел да замести съдебните дела. Производството пред Помирителната комисия е допълнение и алтернатива на съдебното производство, като потребителите доброволно решават дали да използват тази възможност за удовлетворяване на претенциите си. Действието на подобен способ е проява на готовност и отговорност не само от страна на държавните органи, така също и на търговците.


10.03.2014 г.
Забранени са опасни продукти

Болеро, детско спортно горнище и два вида контакти са сред най-новите забранени опасни стоки от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Детските облекла са опасни поради наличието на функционални връзки около врата, чиито свободни краища крият потенциален риск от нараняване или задушаване на детето. Контактите пък могат да причинят токов удар или изгаряне. Стоките са изтеглени от търговската мрежа. За нарушителите законът предвижда санкция в размер до 25 000 лв.

 


03.02.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„Комисия за защита на потребителите
Във връзка с изпълнение на определение на Пловдивски окръжен съд, Гражданско отделение, XV гр. състав, по гр. д. №3628/2013г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 54, ал. 2 и чл. 43, ал. 4 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, които КЗП счита за неравноправни.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55