01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Архив - Новини
27.01.2015 г.
Комисията за защита на потребителите с четири колективни иска срещу ЕРП-та

Четири колективни иска е завела Комисията за защита на потребителите (КЗП) срещу „Енерго-Про Продажби”АД и „Енерго-Про Мрежи”АД за наличие на неравноправни клаузи в Общите им условия за предоставяне на електрическа енергия. До тази мярка се е стигнало след като дружествата не са отстранили доброволно констатираните от контролния орган неравноправни клаузи.


22.01.2015 г.
КЗП забрани нелоялна практика на „Теленор”, ощетяваща възрастните хора

Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на „Теленор България” ЕАД да подвежда възрастните хора да подписват нови срочни договори за нови продукти, без те да разбират, че правят това, какви услуги ще им се предоставят по тези договори и колко ще плащат за тях. В комисията са постъпили множество жалби на потребители във връзка с този проблем срещу „Глобул”, чийто правоприемник е „Теленор България” ЕАД.


20.01.2015 г.
Според заключенията, направени в одитния доклад на Сметната палата за 2013 г. за работата на КЗП:

Няма установени нарушения, както и незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на средства. Нормативните изисквания са спазени. За периода 2013 г. общата численост на КЗП е 176 щатни бройки.

През годината са извършени 35 397 инспекции в търговски и туристически обекти. Обработени са над 17 834 жалби на потребители.

Правомощията на КЗП се увеличат през последните години с промени в законодателството. КЗП има компетенции по Закона за защита на потребителите и по още над 10 закона и подзаконови нормативни актове, като същевременно щатният персонал не се променя, независимо че многократно е поставен въпросът за недостиг на персонал и искане за увеличаване на броя на служителите. От друга страна, бюджетът на КЗП за 2013г. е значително намален спрямо предходни години.

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Комисията за защита на потребителите за периода 01.01.2013г. зо 31.12.2013г.

Доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите за 2013г.


19.01.2015 г.
Не се предоверявайте на устните обещания на търговците

Поне 10 % от сигналите в Комисията за защита на потребителите (КЗП) са свързани с оплаквания на граждани, че търговците ги подлъгват да закупят стоки или да сключат договори за различни услуги, като устно им дават обещания или поемат ангажименти, които впоследствие не изпълняват.


25.12.2014 г.
Можем ли да върнем ненужен подарък?

Какво можем да направим, ако се окаже, че повече от един член на семейството е избрал една и съща играчка за детето? Ако подареният сувенир не е в същата цветова гама с интериора на помещението, в която бихме желали да го поставим? Или пък ако поднесеното от любимия човек бижу е прекалено спортно за нашия елегантен стил?


24.12.2014 г.
КЗП се самосезира за периода за отчитане на сметките за тока

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира по повод повдигнатата вчера на заседанието на МС тема относно контрола върху електроразпределителните дружества за спазването на сроковете за отчитане на месечните сметки за ток. Следва да се направи уточнението, че периодът на отчитане на количеството електрическа енергия /не по-дълъг от 31 дни/ изрично е посочен в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, контролът по спазването на които е част от контрола за изпълнение на условията на издадените от ДКЕВР лицензии.


15.12.2014 г.
Констатации на КЗП при съвместната проверка с МИ и ДАМТН за битова техника и електроника

По инициатива на Министерство на икономиката Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха днес съвместни инспекции в три столични търговски обекта за битова техника и електроника.


13.12.2014 г.
Съвместна проверка на МИ, КЗП и ДАМТН за битова техника и електроника

На 15 декември (понеделник) Министерство на икономиката, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще направят съвместна проверка на битова техника и електроника на пазара.


11.12.2014 г.
Съвместна проверка на МИ, КЗП и ДАМТН в туристически обекти в зимните курорти преди началото на активния зимен сезон

На 12 декември (петък) Министерство на икономиката, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съвместно с Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)  ще направят съвместна проверка за установяване на актуалното състояние на туристическите обекти в зимните ни курорти, преди началото на активния сезон.


04.12.2014 г.
Комисията за защита на потребителите с дежурни екипи за студентския празник

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има дежурни екипи по повод студентския празник – 8 декември. В периода 7 – 9 декември инспектори на контролния орган ще бъдат позиционирани в големите зимни туристически курорти и основните планински туристически дестинации като комплексите „Боровец” и „Пампорово” и градовете Банско, Ловеч и Велико Търново.


01.12.2014 г.
Съвместни проверки за опасни стоки

По инициатива на Министерство на икономиката Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха днес съвместни инспекции за опасни стоки в четири търговски обекта в София. На проверките присъства и Асоциация „Активни потребители“.


29.11.2014 г.
Съвместни проверки за опасни стоки на българския пазар

На 1 декември (понеделник) Министерство на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще направят съвместна проверка за опасни стоки на пазара. В екипите на инспекторите ще се включат зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, председателят на ДАМТН инж. Стефан Цанков, председателят на КЗП Веселин Златев и Асоциация „Активни потребители“.


Проверката ще стартира на 1 декември от 11:00 часа от сградата на ДАМТН, бул. "Г. М. Димитров" 52 А


21.11.2014 г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На 25 ноември в Комисията за защита на потребителите ще се проведе представяне и обсъждане на изготвени анализи и препоръки за хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост.


21.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на определение на Старозагорския окръжен съд –, ТО, I- ви състав по т.д.№ 249/2014 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал.5 и чл.32, ал.2 от “ Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора , които КЗП счита за неравноправни.


17.11.2014 г.
КЗП приключи проекта „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) приключи изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по Оперативна програма „Административен капацитет”, чиято основна цел беше придобиване на квалификации на служителите на институцията за извънсъдебно разрешаване на спорове между краен потребител и търговец.


11.11.2014 г.
Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) на заключителна пресконференция ще представи постигнатите резултати по изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по Оперативна програма „Административен капацитет”.


10.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисия за защита на потребителите 

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО І - 5-ти състав по гр.д.№ 11792/2012 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Комфорт Травел 2010" ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата, съдържаща се в текста на т.1 в раздел VІ. "Отговорност" от "Общите условия на договора за организирано групово или индивидуално пътуване с обща цена" на "Комфорт Травел 2010" ЕООД, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в срок до 17.12.2014 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.


06.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд - Търговище по гражданско дело №205/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище, за обявяването на нищожността, преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общите условия за предоставяне В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализации” ООД град Търговище, които КЗП счита за неравноправни.


 
22 
47 48
49 50   tbi info 55