01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Архив - Новини
15.12.2014 г.
Констатации на КЗП при съвместната проверка с МИ и ДАМТН за битова техника и електроника

По инициатива на Министерство на икономиката Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха днес съвместни инспекции в три столични търговски обекта за битова техника и електроника.


13.12.2014 г.
Съвместна проверка на МИ, КЗП и ДАМТН за битова техника и електроника

На 15 декември (понеделник) Министерство на икономиката, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще направят съвместна проверка на битова техника и електроника на пазара.


11.12.2014 г.
Съвместна проверка на МИ, КЗП и ДАМТН в туристически обекти в зимните курорти преди началото на активния зимен сезон

На 12 декември (петък) Министерство на икономиката, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съвместно с Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)  ще направят съвместна проверка за установяване на актуалното състояние на туристическите обекти в зимните ни курорти, преди началото на активния сезон.


04.12.2014 г.
Комисията за защита на потребителите с дежурни екипи за студентския празник

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има дежурни екипи по повод студентския празник – 8 декември. В периода 7 – 9 декември инспектори на контролния орган ще бъдат позиционирани в големите зимни туристически курорти и основните планински туристически дестинации като комплексите „Боровец” и „Пампорово” и градовете Банско, Ловеч и Велико Търново.


01.12.2014 г.
Съвместни проверки за опасни стоки

По инициатива на Министерство на икономиката Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха днес съвместни инспекции за опасни стоки в четири търговски обекта в София. На проверките присъства и Асоциация „Активни потребители“.


29.11.2014 г.
Съвместни проверки за опасни стоки на българския пазар

На 1 декември (понеделник) Министерство на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще направят съвместна проверка за опасни стоки на пазара. В екипите на инспекторите ще се включат зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, председателят на ДАМТН инж. Стефан Цанков, председателят на КЗП Веселин Златев и Асоциация „Активни потребители“.


Проверката ще стартира на 1 декември от 11:00 часа от сградата на ДАМТН, бул. "Г. М. Димитров" 52 А


21.11.2014 г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На 25 ноември в Комисията за защита на потребителите ще се проведе представяне и обсъждане на изготвени анализи и препоръки за хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост.


21.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на определение на Старозагорския окръжен съд –, ТО, I- ви състав по т.д.№ 249/2014 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал.5 и чл.32, ал.2 от “ Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора , които КЗП счита за неравноправни.


17.11.2014 г.
КЗП приключи проекта „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) приключи изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по Оперативна програма „Административен капацитет”, чиято основна цел беше придобиване на квалификации на служителите на институцията за извънсъдебно разрешаване на спорове между краен потребител и търговец.


11.11.2014 г.
Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) на заключителна пресконференция ще представи постигнатите резултати по изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по Оперативна програма „Административен капацитет”.


10.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисия за защита на потребителите 

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО І - 5-ти състав по гр.д.№ 11792/2012 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Комфорт Травел 2010" ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата, съдържаща се в текста на т.1 в раздел VІ. "Отговорност" от "Общите условия на договора за организирано групово или индивидуално пътуване с обща цена" на "Комфорт Травел 2010" ЕООД, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в срок до 17.12.2014 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.


06.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд - Търговище по гражданско дело №205/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище, за обявяването на нищожността, преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общите условия за предоставяне В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализации” ООД град Търговище, които КЗП счита за неравноправни.


28.10.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски окръжен съд, ТО, 1-ви състав, по т. дело № 135/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила следния колективен иск срещу "В и К - Бебреш" ЕООД: на основание чл. 148, т. 4 от ЗЗП, да се установи, че чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор "В и К - Бебреш" ЕООД – гр. Ботевград са неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143, т. 18 от ЗЗП и да се провъзгласят клаузите за нищожни; на основание чл. 186, ал. 3 от ЗЗП да се осъди "В и К - Бебреш" ЕООД да отстрани неравноправните клаузи от Общите условия; да се постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи и да се задължи "В и К – Бебреш" ЕООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

24.10.2014 г.
Постигнат е първи резултат по инициативата на КЗП за намаляване размера на неустойките на потребителите по телеком договорите

Виваком ще бъде първият от мобилните оператори в България, който ще намали размера на неустойката при предсрочно прекратяване на договора по желание на потребителя. Промяната е резултат от успешно проведените преговори между телекома и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Съвместната работа за въвеждане на благоприятни за потребителите изменения стартира през месец август 2014 г., след като комисията обърна внимание на всички мобилни оператори за наличие на неравноправна клауза в потребителските договори, предвиждаща необосновано висока неустойка при предсрочно прекратяване. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком) направи предложение за съществена промяна в политиката си за условията на прекратяване на договорите за електронни съобщителни услуги. В резултат на това, размерът на неустойката при предсрочно прекратяване на договора няма да надвишава три месечни такси по техния стандартен размер, независимо от неговата продължителност (12 или 24 месеца). В тези случаи, ако на абонатите е предоставена отстъпка от цената на абонаментните планове или от пазарната цена на закупени от тях устройства, те ще следва да възстановят и част от стойността на предоставените по договора отстъпки, съответстваща на оставащия срок на договора.


20.10.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисия за защита на потребителите

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-7 състав, по гр. д. №4247/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Б ТУР" ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 5.1 и т. 6.3 от Общите условия на договорите за туристическо пътуване с обща цена, предоставяни от „Б Тур" ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

03.10.2014 г.
ВАС потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за нелоялна практика на „Мобилтел” ЕАД

„Мобилтел” ЕАД е прилагал нелоялна търговска практика, като е предоставял невярна информация на потребителите, че предлаганите на лизинг мобилни апарати, кодирани да работят единствено със СИМ карти на телекома, ще бъдат безплатно отключени за свободно ползване и с карти на други оператори след приключване на срочния договор. Това е окончателното решение на ВАС, което потвърждава административния акт на Комисията за защита на потребителите (КЗП), издаден за нелоялната търговска практика.


 
22 
47 48
49 50   tbi info 55